W obliczu postępującej cyfryzacji zapewnienie bezpieczeństwa środowiska IT jest ogromnym wyzwaniem. Strategicznym elementem działania każdej organizacji powinno być określenie i wdrożenie odpowiednich procedur i narzędzi, które zapewnią odporność na ataki, szybką wykrywalność incydentów bezpieczeństwa oraz zminimalizują ewentualne straty. Zastosowanie odpowiednich narzędzi zabezpieczających pozwala zapobiec atakom hakerów, złośliwemu oprogramowaniu czy kradzieży danych, a także wpływa na zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku. Brak odpowiedniego poziomu zabezpieczeń naraża organizacje na zakłócenie działalności biznesowej, straty finansowe, utratę klientów i reputacji. Świadomość zagrożeń i umiejętność ograniczenia ryzyka są kluczowe w zapewnieniu skutecznej ochrony danych i zwiększeniu odporności na cyberataki.

Budowanie świadomości bezpieczeństwa w organizacji

Walidacja zabezpieczeń – symulacja ataków, ocena ryzyka

Sanityzacja danych – rozbrajanie i rekonstrukcja treści

Separacja sieci IT/OT

Bezpieczeństwo sieci

Bezpieczeństwo informacji