Efektywne zarządzanie środowiskami cloud jest zadaniem trudnym do zrealizowania bez wdrożenia dodatkowych rozwiązań informatycznych, które umożliwiają wgląd i monitoring całego środowiska IT, pozwalają zoptymalizować wydajność i kontrolować koszty. Zapewniają podgląd i analizę całej infrastruktury wielochmurowej, dostarczając przy tym kluczowe wskaźniki efektywności biznesowej i informatycznej. Scentralizowanie i zautomatyzowanie zarządzania wieloma różnymi środowiskami cloud upraszcza dostarczanie, użytkowanie i zarządzanie usługami opartymi na chmurze.