Nowoczesne infrastruktury IT są często bardzo złożone i trudne do zarządzania. Wymagają zastosowania rozwiązań, które zapewnią możliwość zintegrowania i scentralizowania zarządzania, monitorowania i analiz. Wydajne i w pełni kontrolowane środowisko IT to gwarancja efektywności, bezpieczeństwa i zachowania ciągłości biznesowej, co w przypadku przeprowadzania migracji ma szczególne znaczenie dla każdej organizacji.

 

 

CA Unified Infrastructure Management (CA UIM) to elastyczne i skalowalne rozwiązanie do zintegrowanego, zunifikowanego oraz dostosowanego do potrzeb organizacji zarządzania infrastrukturą IT. Posiada zaawansowane funkcje zarządzania, analizy i monitoringu, które są dobierane do indywidualnych potrzeb organizacji – w zakresie obsługi, szczegółowości, jak i wykorzystywanych mechanizmów (sieć, serwery, wirtualizacje, aplikacje, chmura, itp.). Zapewnia proaktywne i wydajne zarządzanie nowoczesną, chmurową i hybrydową infrastrukturą IT. CA UIM to jedyne rozwiązanie na rynku do monitorowania IT, które zapewnia inteligentną analitykę, kompleksową obsługę oraz otwartą, rozszerzalną architekturę.