Nowoczesne infrastruktury IT są często bardzo złożone i trudne do zarządzania. Wymagają zastosowania rozwiązań, które zapewnią możliwość zintegrowania i scentralizowania zarządzania, monitorowania i analiz. Wydajne i w pełni kontrolowane środowisko IT to gwarancja efektywności, bezpieczeństwa i zachowania ciągłości biznesowej, co w przypadku przeprowadzania migracji ma szczególne znaczenie dla każdej organizacji.

 

 

CA Unified Infrastructure Management (CA UIM) to elastyczne i skalowalne rozwiązanie do zintegrowanego, zunifikowanego oraz dostosowanego do potrzeb organizacji zarządzania infrastrukturą IT. Posiada zaawansowane funkcje zarządzania, analizy i monitoringu, które są dobierane do indywidualnych potrzeb organizacji – w zakresie obsługi, szczegółowości, jak i wykorzystywanych mechanizmów (sieć, serwery, wirtualizacje, aplikacje, chmura, itp.). Zapewnia proaktywne i wydajne zarządzanie nowoczesną, chmurową i hybrydową infrastrukturą IT. CA UIM to jedyne rozwiązanie na rynku do monitorowania IT, które zapewnia inteligentną analitykę, kompleksową obsługę oraz otwartą, rozszerzalną architekturę.

 

 

Idera – kompleksowy zastaw narzędzi do monitorowania i zarządzania bazami danych zarówno w środowiskach fizycznych, jak i wirtualnych. Rozwiązania przeznaczone dla programistów, administratorów DBA i analityków danych. Umożliwiają monitorowanie i analizę wydajności 24/7 wszystkich kluczowych komponentów systemu. Pozwalają na kontrolę danych oraz szybkie wyszukiwanie i naprawianie problemów z wydajnością, zapewniając wysoką dostępność, niezawodności działania i wydajności środowisk bazodanowych.

 


Aqua Data Sudio firmy Aquafold – wszechstronne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) z zarządzaniem danymi i analizą wizualną dla baz danych relacyjnych, chmurowych i NoSQL. Umożliwia tworzenie, zarządzanie i administrowanie bazami danych, uzyskiwanie dostępu do danych i analizowanie ich działania. Aqua Data Studio jest używane przez ponad 300 000 specjalistów IT w 98 krajach, zapewniając wsparcie w projektowaniu, rozwijaniu, modelowaniu i administrowaniu bazami danych.

 


Precise – wieloplatformowe rozwiązanie do monitorowania wydajności baz danych za pomocą jednego interfejsu użytkownika. Wspiera organizacje IT, w inteligentny sposób monitorując i optymalizując wydajność baz danych Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase i DB2, zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym. Platforma Precise dostarcza szczegółową analizę wydajności transakcji oraz wrażeń użytkownika końcowego: od przeglądarki internetowej przez wszystkie poziomy infrastruktury wirtualnej i fizycznej. Analiza historyczna, wyznaczanie trendów oraz zintegrowana baza wiedzy pozwalają wykryć i naprawić potencjalne problemy, zanim się pojawią. Precise zapewnia również wgląd w aplikacje, takie jak .NET, Java/J2ee, Oracle EBS, PeopleSoft i inne.

 


Embarcadero – dostawca platform developerskich używanych przez miliony programistów na całym świecie. Pomaga projektować i tworzyć bezpieczne i skalowalne aplikacje szybciej niż jakiekolwiek inne narzędzia na rynku. Rozwiązania Embarcadero, takie jak RAD Studio, zapewniają wsparcie w prawidłowym projektowaniu systemów, przyspieszają tworzenie kodu i poprawiają bieżącą wydajność: niezależnie od platformy lub języka programowania. 90 firm z listy Fortune 100 i społeczność ponad trzech milionów użytkowników C++ i Delphi już od 30 lat korzystają z wielokrotnie nagradzanych rozwiązań Embarcadero w celu zwiększenia produktywności, obniżenia kosztów, uproszczenia zarządzania zmianami oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności.