Rosnąca fala cyberzagrożeń, gdzie tożsamość jest celem cyberprzestępców, sprawia, że Identity Access Management (IAM) ma obecnie krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa cybernetycznego. W niewłaściwy sposób zarządzane i kontrolowane procesy IAM są dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa organizacji. Zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych automatyzuje i usprawnia zarządzanie tożsamością i dostępem, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnia zachowanie zgodności z obowiązującymi regulacjami i przepisami. Każda współczesna organizacja powinna zadbać o bezpieczne zarządzanie tożsamością, najlepiej w oparciu o dobre praktyki i stosując rozwiązania informatyczne, które zapewnią kontrolę i zarządzanie tożsamościami także w złożonych środowiskach heterogenicznych.

Systemy klasy IAM/IDM – zarządzanie dostępem i zgodnością

Systemy PAM – zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Data Governance – zarządzanie dostępem do plików i folderów

Bezhasłowe uwierzytelnianie

Kontekstowe zarządzanie dostępem użytkownika do systemów IT

Monitorowanie i audyt zmian w systemach – zarządzanie zgodnością