Poziom przygotowania organizacji na ataki i inne cyberzagrożenia można sprawdzić za pomocą Platform Walidacji Bezpieczeńswa – SVP (ang. Security Validation Platform), które pozwalają na przeprowadzenie symulacji naruszeń i cyberataków w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Testy naśladujące określone ataki dostarczają szczegółowych informacji na temat rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa i efektywności posiadanych zabezpieczeń bez narażania zasobów organizacji. Testowanie pod kątem walidacji bezpieczeństwa pozwala również określić, czy dany system bezpieczeństwa spełnia wymagania gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa z zachowaniem zgodności z obowiązującymi organizację przepisami i regulacjami.

 

 

 

 

Oparta na SaaS platforma BAS, która pozwala organizacjom na dokładną ocenę ich gotowości do ochrony przed zewnętrznymi atakami. W praktyce rozwiązanie to umożliwia symulację zaawansowanego zagrożenia (Advanced Persistent Threat – APT) za pomocą szerokiego zakresu wektorów ataku, które kompleksowo ćwiczą obronę tej organizacji.