2019-03-25

Firma Quest Software udostępniła nowe rozwiązanie – Quest Recovery Manager for Active Directory (RMAD) Disaster Recovery Edition. Narzędzie daje organizacjom możliwość tworzenia kopii zapasowych oraz szybkiego odzyskiwania i przywracania usługi Active Directory w krytycznych sytuacjach spowodowanych awarią, cyberatakiem lub w wyniku innych zdarzeń losowych.

Rozwiązanie Quest Recovery Manager for Active Directory (RMAD) Disaster Recovery Edition poszerza zestaw rozwiązań Quest Recovery Manager, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i ochronę krytycznych danych AD, Azure, Office 365 lub Exchange. Quest Recovery Manager for Active Directory oferuje możliwość przywrócenia wszystkich serwerów domeny AD z jednego miejsca, testowanie poprawności odtworzenia domeny, a także wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie obiektów, a nawet ich pojedynczych atrybutów w trybie online, bez restartowania serwera. Ta funkcjonalność nie jest możliwa za pomocą standardowych narzędzi oferowanych przez Microsoft.

W rozbudowanej infrastrukturze AD trudno jest szybko przywrócić sprawność domeny w przypadku, gdy uległa ona awarii. Dlatego opracowanie odpowiedniej polityki backupu i szybkiego odtwarzania AD powinno być jednym z kluczowych elementów strategii utrzymania dostępności usługi AD. Według raportu Gartnera z lutego br. Infrastructure Availability and Recovery Primer for 2019” – „…w przedsiębiorstwach cyfrowych liderzy  operacyjni i odpowiedzialni za infrastrukturę muszą planować stany niezawodności, dostępności, odporności i odzyskiwania w środowiskach ich organizacji. Wymaga to technologii i narzędzi, a także indywidualnych umiejętności, aby było to możliwe w lokalnych, chmurowych i hybrydowych środowiskach IT.”

Dzięki Quest Recovery Manager for Active Directory (RMAD) Disaster Recovery Edition organizacje mogą wdrożyć plan odzyskiwania AD i szybko przywrócić środowisko do pracy po wystąpieniu wszelkich zdarzeń spowodowanych błędami, awariami, cyberatakami lub innymi zdarzeniami losowymi.

 

Najważniejsze funkcje Quest Recovery Manager for Active Directory (RMAD) Disaster Recovery Edition:

 

  • Szybkie tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie na poziomie obiektu, atrybutu, katalogu i systemu operacyjnego w całym lesie, zapewniając pełne odtworzenie AD po awarii, cyberataku lub innym zdarzeniu.
  • Przywracanie systemu operacyjnego kontrolera domeny (niezależnie od innych funkcji IT) pozwala skrócić czas przestoju i szybko przywrócić użytkowników do pracy.
  • Wprowadzanie i weryfikowanie planów odzyskiwania AD w przypadku awarii, cyberataku lub innych zdarzeń (Disaster Recovery). Za pomocą wirtualnego laboratorium testowego lasu z danymi produkcyjnymi, możliwe jest testowanie zmian przed ich wprowadzeniem oraz różnych scenariuszy działań.
  • Określenie zmian wprowadzonych od ostatniej kopii zapasowej. Pozwala porównać stan online usługi AD z wcześniejszymi kopiami zapasowymi. Możliwość szybkiej lokalizacji usuniętych lub zmienionych obiektów albo atrybutów znacznie przyspiesza odzyskiwanie AD. Ponadto za pomocą rozwiązania Quest Change Auditor można łatwo określić, kto i kiedy wprowadził zmiany.
  • Możliwość integracji z Quest On Demand Recovery. Za pomocą jednej konsoli użytkownicy mogą zarządzać kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem danych zarówno on premise, jak i w Azure AD.

 

Rozwiązania Quest RMAD są wykorzystywane przez tysiące organizacji na całym świecie. Pomagają utrzymać maksymalny czas pracy bez przestojów, zabezpieczyć przed utratą danych i przygotować na pojawiające się zagrożenia, a przy tym chronią wiarygodność firmy i obniżają koszty operacyjne. Najnowsze rozwiązanie Quest RMAD Disaster Recovery Edition jest „polisą ubezpieczeniową” dla AD, która daje możliwość przygotowania się do nieprzewidywalnych zdarzeń, a kiedy już wystąpią, łagodzi ich skutki i minimalizuje zakłócenia ciągłości biznesowej organizacji.