2023-03-1

Firma CybeReady, dostawca rozwiązań do podnoszenia poziomu świadomości zagrożeń cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, została uznana za światowego lidera rynku rozwiązań SAT (ang. Security Awareness Training) w raporcie “Frost Radar: Security Awareness Training, 2022”.

W najnowszym raporcie Frost Radar”[1] analitycy przedstawili wyniki badań rynku SAT w 2022 r. oraz ocenę kluczowych dostawców i ich rozwiązań do szkolenia w zakresie świadomości bezpieczeństwa. Firma CybeReady została wyróżniona pod względem oceny innowacyjności (Innovation Index) oraz wzrostu (Growth Index).

Według analityków Frost & Sullivan platforma CybeReady wyznacza nowy standard w obszarze bezpieczeństwa organizacji i wyróżnia się w porównaniu z innymi, starszymi rozwiązaniami zwiększającymi świadomość bezpieczeństwa.
Innowacyjne rozwiązanie CybeReady pozwala przeprowadzić zautomatyzowane szkolenia pracowników w zakresie phishingu i budowania kultury bezpieczeństwa organizacji. Nowa generacja rozwiązań szkoleniowych CybeReady pozwala na stałą weryfikację skuteczności szkolenia oraz zapewnia zmianę w zachowaniu i kulturze bezpieczeństwa pracowników bez konieczności korzystania z dodatkowych zasobów IT czy obciążania zespołów ds. bezpieczeństwa. W raporcie zwrócono uwagę na to, że platforma CybeReady j od pierwszego dnia wpływa na zmianę zachowania użytkowników wobec cyberataków i ułatwia wprowadzanie zmian behawioralnych w zakresie bezpieczeństwa organizacji.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby cyberataków, sprawiając, że zapewnienie bezpieczeństwa stało się priorytetem i kluczowym wyzwaniem dla organizacji. Ataki phishingowe są obecnie jednym z największych i najgroźniejszych cyberzagrożeń dla firm. Hakerzy coraz częściej „atakują” ludzkie zachowania zamiast technologii. Analiza zachowań ludzkich staje się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Dlatego organizacje powinny przeprowadzać działania edukacyjne oraz szkolenia (np. symulowanie ataków phishingowych) potrzebne do zwiększenia świadomości i zmiany zachowań pracowników w kwestii bezpieczeństwa.

Według Frost & Sullivan globalny rynek szkoleń w zakresie świadomości bezpieczeństwa (SAT) znajduje się w fazie wzrostowej. Przewiduje się dalszy rozwój oraz zwiększenie znaczenia SAT jako dodatkowej warstwy bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw. Według prognoz do 2027 r. wartość rynku SAT wyniesie ponad 6 miliardów USD, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 27,5 proc.

Szkolenie w zakresie świadomości bezpieczeństwa (SAT) przestaje być dla organizacji mało istotną i przeprowadzaną sporadycznie czynnością. Zamiast tego staje się ważną częścią ogólnej kultury i struktury bezpieczeństwa, którą każda organizacja powinna osiągnąć.

 

Raport do pobrania: cybeready.com/frost-report

 


[1] Frost Radar: Security Awareness Training, 12.2022