2021-02-9

W raporcie[1] na temat globalnego rynku symulacji naruszeń i ataków (ang. BAS) w 2020 r. firma analityczna Frost & Sullivan umieściła Cymulate na najwyższej pozycji w oparciu o Indeks Innowacyjności (ang. Innovation Index) oraz drugiej na podstawie Indeksu Wzrostu GI (ang. Growth Index). Przedstawicielem firmy Cymulate w Polsce jest Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

 

 

W raporcie Frost Radar: Global Breach and Attack Simulation Market 2020” analitycy Frost & Sullivan przedstawili wyniki badań rynku BAS w 2020 r. oraz ocenę kluczowych dostawców rozwiązań do symulacji naruszeń i cyberataków. Firma Cymulate uzyskała najwyższy wynik pod względem oceny innowacyjności. Indeks Innowacyjności Frost Radar jest miarą zdolności firm do opracowywania produktów, usług i rozwiązań ze zrozumieniem przełomowych trendów technologicznych w tym tych, które mają zastosowanie globalne, mogą ewoluować, obsługiwać wiele rynków i dostosowywać się do potrzeb klientów.

Cymulate wyróżniono również w najnowszym raporcie SANS Institute[2] dotyczącym systemów do weryfikacji bezpieczeństwa środowiska. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na proste i szybkie wdrożenie platformy BAS Cymulate, jej prostą obsługę, a przede wszystkim wszechstronną funkcjonalność i możliwości automatyzacji, dzięki którym ciągłe weryfikowanie bezpieczeństwa organizacji może stać się standardem i rutynową, codzienną czynnością.

Platforma BAS Cymulate umożliwia przeprowadzanie symulacji cyberataków i zweryfikowanie odporności infrastruktury bezpieczeństwa na zagrożenia. Identyfikuje słabe punkty bezpieczeństwa organizacji, wskazując luki w zabezpieczeniach i obszary najbardziej narażone na cyberzagrożenia. Pomaga uniknąć cyberataków i innych incydentów naruszających bezpieczeństwo organizacji, a także pozwala spełnić prawne i regulacyjne wymagania w tym zakresie. Eksperci Frost & Sullivan szczególną uwagę zwrócili na zdolność platformy Cymulate do łączenia wszechstronnej kontroli bezpieczeństwa z gotowymi szablonami dla tzw. „Blue Team” (zespoły niebieskie) i „Red Team” (zespoły czerwone), automatyzacją i skalowalnością. Moduły “Lateral movement” i “Full kill chain APT” pozwalają na sekwencyjne przeprowadzenie symulacji ataków w oparciu o model „kill chain”. Możliwe jest także tworzenie własnych, niestandardowych scenariuszy (moduł „Purple Team”) oraz zarządzanie scenariuszami ataku.

Cymulate stale rozszerza funkcjonalność platformy BAS w zakresie automatyzacji weryfikacji bezpieczeństwa, a także zwiększa zasięg jej działania o takie obszary jak np. IoT, urządzenia mobilne czy testy bezpieczeństwa aplikacji. Wszystko to sprawia, że platforma BAS Cymulate wyróżnia się nie tylko intuicyjną i prostą obsługą i ogromną funkcjonalnością, ale także wyjątkową innowacyjnością, co docenili analitycy Frost & Sullivan wskazując Cymulate jako lidera innowacji rynku BAS.

 

Raport  Frost Radar™ Global Breach and Attack Simulation Market 2020  >>

SANS Report on Continuous Security Validation >>

 


[1] Frost Radar: Global Breach and Attack Simulation Market 2020, 12.2020

[2] SANS Institute, Continuous Security Validation Against an Ever-Changing Landscape, Matt Bromiley, 02.2021