2014-06-23

Firma Dell Boomi (należąca do Dell Software Group) została sklasyfikowana w kwadrancie Liderów rozwiązań integracyjnych w modelu usługowym (iPaaS – Integration Platform as a Service) w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service (iPaaS)”1.

Boomi
Analitycy firmy Gartner ocenili 17 największych dostawców rozwiązań iPaaS. Wyniki zostały przedstawione w formie raportu „Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service (iPaaS)”, w którym Dell Boomi otrzymał wysokie oceny i został sklasyfikowany w Kwadrancie Liderów. Jest to pierwszy raport Gartnera dotyczący rynku rozwiązań iPaaS.

Firma Dell Boomi należy do Dell Software Group. Powstała w 2010 r. w wyniku przejęcia przez Dell. Jednym z najbardziej znanych i wyróżnionych w raporcie Gartnera produktów jest platforma integracji w chmurze – Dell Boomi AtomSphere. Dostępna jako usługa, pozwala zintegrować aplikacje cloud z systemami lokalnymi lub systemami wspierającymi zarządzanie w chmurze (tzw. back-office) bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania czy urządzeń. Rozwiązanie Dell Boomi AtomSphere zapewnia wydajność i skalowalność klasy enterprise przy niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO – Total Cost of Ownership).

Według analityków Gartnera współistnienie i integracja tradycyjnych środowisk informatycznych w przedsiębiorstwach z usługami, jakie utrzymują w chmurach, stwarza nowe problemy. Aplikacje używane zarówno w chmurze, jak i on-premise mogą powodować niespójność, konflikty semantyczne czy duplikację danych. Rozwiązaniem jest integracja całej infrastruktury. Dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania CSI (Cloud Services Integration) i platformy integracyjne dostępne w modelu usługowym – iPaaS. Gartner prognozuje szybki rozwój rynku iPaaS w ciągu najbliższych 5 lat. Będzie to spowodowane m.in. niskimi kosztami, łatwym użyciem oraz rosnącemu wykorzystywaniu takich rozwiązań przez małe i średnie firmy. Przewiduje się, że już do 2016 r. ok. 35% dużych i średnich organizacji IT będzie korzystać z jednego lub więcej narzędzi iPaaS, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) pomiędzy 2012 i 2017 r. wyniesie prawie 30%.
Raport można pobrać ze strony:
http://marketing.boomi.com/Magic_Quadrant_for_Enterprise_Integration_PaaS.html

Raporty opracowywane przez Gartnera – wiodącą firmę badawczą i analityczną, określają pozycje producentów w poszczególnych segmentach rynku w oparciu o kompletność ich wizji przedsiębiorstwa oraz zdolność do jej realizacji. Wyniki są przedstawiane w formie raportu „Magic Quadrant” (Magiczny Kwadrant), który obrazuje, w jakim stopniu firmy spełniają kryteria określone przez analityków Gartnera.

Magic Quadrant/Magiczny Kwadrant jest chroniony prawami autorskimi przez firmę Gartner i jest wykorzystywany za jej zgodą. Raport Magic Quadrant stanowi graficzne odzwierciedlenie sytuacji panującej w danym okresie na rynku określonych produktów i obrazuje, w jakim stopniu dostawcy tych rozwiązań spełniają kryteria zdefiniowane przez specjalistów firmy Gartner. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług wyszczególnionych w „magicznym kwadrancie” i nie doradza użytkownikom korzystania wyłącznie z oferty producentów z najwyższymi ocenami. Magic Quadrant jest wyłącznie narzędziem badawczym, a prezentowane w nim informacje nie są wytycznymi do działania. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

1 Gartner, 2014 Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Massimo Pezzini, Yefim V. Natis, Paolo Malinverno, Kimihiko Iijima, Jess Thompson, Eric Thoo, 27.01.2014