2015-02-6

Firma Dell SecureWorks, dostawca usług z zakresu bezpieczeństwa informacji (Information Security Services, ISS), została sklasyfikowana przez Gartnera w Kwadrancie Liderów rynku zarządzanych usług bezpieczeństwa (Managed Security Services, MSS).*

Raporty opracowywane przez Gartnera, wiodącą firmę badawczą i analityczną, określają pozycje dostawców i producentów w poszczególnych segmentach rynku. Wyniki są przedstawiane w formie raportu „Magic Quadrant” (Magiczny Kwadrant), który obrazuje, w jakim stopniu firmy spełniają kryteria określone przez analityków Gartnera, m.in. kompletność wizji przedsiębiorstwa oraz zdolność do jej realizacji.

Gartner definiuje zarządzane usługi bezpieczeństwa (MSS) jako zdalne monitorowanie i zarządzanie funkcjami bezpieczeństwa IT organizacji, dostarczane w formie usługi przez centra zarządzania bezpieczeństwem (Security Operations Centers, SOCs), a nie przez własny personel.* Usługi MSS umożliwiają efektywne zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa organizacji. Zapewniają wysoki poziom skuteczności przeciwdziałania ukierunkowanym cyberatakom oraz pozwalają na bieżącą kontrolę i sprawdzanie podatności sieci i serwerów na najnowsze metody ataków.

W najnowszym raporcie „Magic Quadrant for Managed Security Services, Worldwide”* firma Dell SecureWorks (należąca do Dell Software Group) została umieszczona w Kwadrancie Liderów – dostawców o najsilniejszej pozycji na rynku MSS. Wysoko oceniono ofertę usług i rozwiązań przeznaczonych zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Firma otrzymała także pozytywne opinie klientów Gartnera na temat usług, wydajności i wsparcia, jakie oferuje. Dell SecureWorks dostarcza organizacjom na całym świecie nowatorskie rozwiązania i usługi z zakresu ochrony informacji. Codziennie firma przetwarza ponad 85 miliardów cyber-zdarzeń. Własny zespół badawczy Counter Threat Unit (CTU) i zaawansowana technologia Counter Threat Platform pozwalają na monitorowanie, analizowanie i skuteczne zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa informacji.

wykres

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem wymaga zastosowania nie tylko odpowiednich rozwiązań, ale także zaangażowania wiedzy i doświadczenia, których często organizacjom brakuje. Według Gartnera rynek MSS jest już „dojrzały”, a bezpieczeństwo w formie usługi będzie wkrótce podstawowym modelem ochrony systemów IT.

 


Raporty opracowywane przez Gartnera – wiodącą firmę badawczą i analityczną, określają Magic Quadrant/Magiczny Kwadrant jest chroniony prawami autorskimi przez firmę Gartner i jest wykorzystywany za jej zgodą. Raport Magic Quadrant stanowi graficzne odzwierciedlenie sytuacji panującej w danym okresie na rynku określonych produktów i obrazuje, w jakim stopniu dostawcy tych rozwiązań spełniają kryteria zdefiniowane przez specjalistów firmy Gartner. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług wyszczególnionych w „magicznym kwadrancie” i nie doradza użytkownikom korzystania wyłącznie z oferty producentów z najwyższymi ocenami. Magic Quadrant jest wyłącznie narzędziem badawczym, a prezentowane w nim informacje nie są wytycznymi do działania. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

 

* Raport Gartnera “Magic Quadrant for Managed Security Services, Worldwide”, Kelly M. Kavanaugh, 30 December 2014: www.gartner.com