2014-03-28

W opracowanym przez firmę Gartner raporcie „Magic Quadrant for Identity Governance and Administration (IGA)”1 firma Dell Software dzięki rozwiązaniu Quest One Identity Manager (Q1IM) została sklasyfikowana w kwadrancie Wizjonerów.

„Magic Quadrant for Identity Governance and Administration (IGA)”1 konsoliduje wyniki dwóch raportów: „Magic Quadrant for User Administration and Provisioning” i „Magic Quadrant for Identity and AcessGovernance”, w których analitycy firmy Gartner ocenili i sklasyfikowali największych dostawców rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem. Firma Dell Software z rozwiązaniem Quest One Identity Manager została umieszczona w kwadrancie Wizjonerów – dostawców rozwiązań IAM (Identity and Access Management), którzy wyróżniają się wizją dotyczącą rozwoju produktu oraz zdolnością do jej realizacji.

Gartner odnotował w raporcie znaczny wzrost rynku IAM w 2013 r. i przewiduje utrzymanie się tego trendu przez najbliższe 5 lat. Ponadto zwraca też uwagę na coraz częściej spotykane integrowanie funkcjonalności platform do administrowania i konfigurowania kont użytkowników (User Administration and Provisioning, UAP) z rozwiązaniami wspierającymi procesy nadzoru nad zarządzaniem tożsamością i dostępem (Identity and Access Governance, IAG). Te dotąd niezależnie funkcjonujące dwie grupy produktów łączą się teraz w jedną nową kategorię – Identity Governance and Administration (IGA), która w 2013 r. na rynku rozwiązań IAM wyróżniała się największym wzrostem. Według szacunków Gartnera przewidywana sprzedaż produktów UAP i IAG wzrosła w 2013 r. do ponad 2,2 mld USD (z 1,8 mld USD w 2012 r.). W ciągu najbliższych pięciu lat wzrost sprzedaży rozwiązań IGA ma wynieść ponad 10%.

Analitycy Gartnera już po raz kolejny wysoko ocenili Quest One Identity Manager(Q1IM) – wielokrotnie nagradzane rozwiązanie wchodzące w skład zestawu Quest One Identity.
Q1IM automatyzuje zarządzanie kontami użytkowników i kontrolę dostępu. Rozwiązanie pozwala usprawnić zarządzanie tożsamością i uprawnieniami, zapewniając osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności z polityką bezpieczeństwa i regulacjami. Przenosi ciężar zarządzania tożsamością i dostępem z IT do działów biznesowych, które dzięki Q1IM w prosty sposób mogą:
– zapewnić pracownikom odpowiedni poziom dostępu do aplikacji, platform, systemów i danych;
– zarządzać tożsamością i dostępem bez kosztownej i czasochłonnej kastomizacji;
– zautomatyzować nadawanie uprawnień bez konieczności skomplikowanego kodowania;
– zarządzać zadaniami związanymi z cyklem życia tożsamości bez udziału IT;
– dodać przepływ pracy (workflow), atestację i separację obowiązków do IAM.

Raporty opracowywane przez Gartnera – wiodącą firmę badawczą i analityczną, określają pozycje producentów w poszczególnych segmentach rynku w oparciu o kompletność ich wizji przedsiębiorstwa oraz zdolność do jej realizacji. Wyniki są przedstawiane w formie raportu „Magic Quadrant” (Magiczny Kwadrant), który obrazuje, w jakim stopniu firmy spełniają kryteria określone przez analityków Gartnera.

Magic Quadrant/Magiczny Kwadrant jest chroniony prawami autorskimi przez firmę Gartner i jest wykorzystywany za jej zgodą. Raport Magic Quadrant stanowi graficzne odzwierciedlenie sytuacji panującej w danym okresie na rynku określonych produktów i obrazuje, w jakim stopniu dostawcy tych rozwiązań spełniają kryteria zdefiniowane przez specjalistów firmy Gartner. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług wyszczególnionych w „magicznym kwadrancie” i nie doradza użytkownikom korzystania wyłącznie z oferty producentów z najwyższymi ocenami. Magic Quadrant jest wyłącznie narzędziem badawczym, a prezentowane w nim informacje nie są wytycznymi do działania. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Raport można pobrać bezpłatnie ze strony:
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1OSMEYP&ct=140102&st=sb

1 Gartner Magic Quadrant for Identity and Access Governance, Earl Perkins, Felix Gaehtgens, Brian Iverson, 30.12.2013