2020-06-3

Quest Software udostępnił nową linię produktów Foglight Evolve, które upraszczają zarządzanie zasobami i wydajnością oraz obniżają koszty infrastruktury IT w środowiskach lokalnych i chmury publicznej.

Foglight Evolve to obecnie trzy produkty: Foglight Evolve Cloud, Foglight Evolve Operate, Foglight Evolve Monitor, które w zależności od potrzeb organizacji mogą ze sobą współpracować lub działać samodzielnie. Nowe rozwiązania umożliwiają zespołom IT przejęcie pełnej kontroli nad środowiskiem, efektywne wykorzystanie zasobów, a także ułatwiają przeprowadzenie migracji do chmury. Wbudowany silnik automatyzacji upraszcza kompleksowe zarządzanie centrum danych m.in. poprzez maksymalizację wydajności, ograniczenie przestojów i zapewnienie odpowiedniej wielkości zasobów oraz prognozowanie z większą dokładnością przyszłościowych wymagań i kosztów.

 

Kluczowe funkcje nowych produktów Foglight Evolve:

  • Foglight Evolve Cloud – zapewnia łatwe monitorowanie i migrację do chmur publicznych Microsoft Azure i AWS oraz daje użytkownikom pełną kontrolę nad wydajnością i powiązanymi kosztami. Ułatwia modelowanie i migrację obciążeń maszyn wirtualnych na platformę Azure. Pozwala zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić migrację do chmury, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom wydajności i oszczędność kosztów.
  • Foglight Evolve Operate – ułatwia organizacjom usuwanie niepotrzebnych i odzyskiwanie niewykorzystanych zasobów oraz optymalizację alokacji. W oparciu o analizy alokacji zasobów pozwala efektywniej planować przyszłe potrzeby w zakresie zasobów, co zabezpiecza przed ponoszeniem dodatkowych, niepotrzebnych kosztów IT.
  • Foglight Evolve Monitor – pozwala na szczegółowe monitorowanie wszystkich zasobów IT w środowiskach chmury hybrydowej. Skraca czas przestojów i wpływa na zapewnienie wydajnego i zoptymalizowanego działania infrastruktury IT. Wbudowana automatyzacja pozwala zespołom IT proaktywnie zobaczyć korzyści wynikające z planowania zajętości i dostosowywania zasobów w dużych środowiskach oraz identyfikować trendy i potencjalne zagrożenia, zanim wpłyną one na działalność biznesową organizacji.

 

Według ostatniego raportu niezależnej firmy analitycznej DCIG[1] obecnie coraz więcej firm planuje pełną migrację do chmury przy wykorzystaniu platform takich jak Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure. Dla zespołów IT oznacza to konieczność zmiany sposobu zarządzania nowym środowiskiem IT – chmury hybrydowej. Rozwiązania Foglight Evolve charakteryzuje holistyczne i proaktywne podejście do zarządzania chmurą hybrydową, co pozwala uprościć zarządzanie zasobami centrum danych, zmniejszyć koszty infrastruktury oraz zmaksymalizować wydajność systemu. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, jakie są dostępne na rynku, Foglight Evolve z poziomu jednej konsoli umożliwia kompleksowe zarządzanie całym środowiskiem – zapewnia monitorowanie wydajności, zarządzanie dostępnością, planowanie zajętości, a także dostarcza szczegółowe raporty. Dzięki funkcjom analizy predyktywnej pozwala przewidzieć z większą dokładnością wykorzystanie zasobów i poziom kosztów.

 

Rozwiązania Foglight Evolve są dostępne w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.

 

[1] „There is a Right Way to Go “All-in” on the Cloud”, Jerome M.Wendt, 12.2018.