2014-10-7

Quest Dystrybucja Sp. z o.o. została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Gepardy Biznesu”. Firma otrzymała tytuł „Gepard Biznesu 2013” województwa dolnośląskiego oraz „Efektywna Firma 2013” i „Mocna Firma Godna Zaufania 2013”.

W rankingu zastało przebadanych 3189 przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Tytuł „Gepard Biznesu 2013” uzyskały firmy, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10% w latach 2012-2013. W tym okresie wskaźnik dynamiki wzrostu wartości rynkowej Quest Dystrybucja Sp. z o.o. wyniósł 52%!

Ogólnopolski konkurs „Gepardy Biznesu” prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Głównym kryterium przyznawania wyróżnień jest dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej firmy wynikający z publikowanych danych finansowych. Informacje do analiz dostarcza Wywiadownia Handlowa Infocredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Udział w konkursie „Gepardy Biznesu” jest bezpłatny.

W tym roku Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała przedsiębiorstwa, które przez ostatnie dwa lata osiągały roczny przychód w wysokości przynajmniej pół miliona zł, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. W wyniku przeprowadzonych analiz firma Quest Dystrybucja otrzymała za wysoką efektywność działania tytuł „Efektywna Firma 2013”. Ponadto po raz pierwszy Instytut Nowoczesnego Biznesu wyróżnił przedsiębiorstwa wykazujące dużą efektywność działania wraz ze wzrostem wartości rynkowej, co było podstawowym kryterium do przyznania firmie tytułu „Mocna Firma Godna Zaufania 2013”. Tytuł ten przysługuje firmom, które w danym roku są jednocześnie „Gepardem Biznesu” i „Efektywną Firmą”.