2019-12-12

Istnieje wiele zalet migracji baz danych do dostawcy usług w chmurze, takich jak Amazon AWS. Warto wymienić tutaj szybszy provisioning, większą niezawodność, elastyczne skalowanie zasobów czy zmniejszone nakłady inwestycyjne (CapEx). Jednak planując migrację bazy danych Oracle do AWS z lokalnego centrum danych należy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

  • Która z baz danych Oracle najlepiej nadaje się do migracji do AWS?
  • Wybrać IaaS (EC2) czy DBaaS (RDS)?
  • Jak mogę zminimalizować przestoje i uniknąć utraty danych podczas migracji?
  • W jaki sposób będzie monitorowana wydajność bazy danych i zapewniona skalowalność bez obciążania budżetu AWS?
  • Czy mam narzędzia do replikacji danych Oracle między infrastrukturą lokalną a AWS?
  • W jaki sposób zostaną zidentyfikowane i zabezpieczone dane personalne i wrażliwe?

 

Wszystkie te pytania są istotne dla administratorów DBA i specjalistów ds. migracji danych. Niewłaściwie przeprowadzona migracja może mieć poważne konsekwencje dla organizacji, takie jak przerwy w działalności biznesowej, straty finansowe, utrata wiarygodności czy niekorzystna sytuacja konkurencyjna.

Mając na uwadze duże ryzyko źle zaplanowanej i przygotowanej migracji, wiele firm wybiera bezpieczną drogę i rozważa rozpoczęcie „podróży migracyjnej” od baz danych nieprodukcyjnych. Wnioski i doświadczenie zdobyte w ten sposób mogą później wykorzystywać przy większych projektach migracyjnych o znaczeniu krytycznym, np. baz danych używanych w środowiskach produkcyjnych.

Jednym z głównych wyzwań związanych z migracją bazy danych w chmurze jest zrozumienie oczekiwanych kosztów rozliczania miesięcznej subskrypcji. Wiele firm niepotrzebnie decyduje się na subskrypcję „na wyrost”. Dzieje się tak albo przez niewłaściwe określenie rozmiaru potrzebnych warstw usług, albo z powodu braku posiadania odpowiednich narzędzi do tego. Optymalny dobór wielkości można osiągnąć właściwie rozumiejąc i analizując wskaźniki wydajności bazy danych Oracle w AWS i porównując je z jej wydajnością on-premises. Należy przy tym wziąć pod uwagę zarówno średnią, jak i szczytową wydajność operacyjną (np. na podstawie miesięcznych raportów obciążenia), aby zapewnić optymalizację zasobów i kosztów.  Większość dostawców usług w chmurze, w tym AWS, oferuje wskazówki dotyczące wyboru właściwego rozmiaru, ale należy również wziąć pod uwagę przyszłe wymagania w zakresie skalowalności (więcej użytkowników i danych), aby organizacja mogła skorzystać z elastycznych możliwości obliczeniowych bez ponoszenia dużych kosztów.

Ważne jest testowanie wydajności, monitorowanie i porównywanie lokalnych baz danych Oracle z podobnie skonfigurowaną bazą danych w AWS (przed i po migracji). Pomaga to administratorom DBA przeanalizować i zrozumieć różnice wydajności, kiedy bazy danych podlegają różnym obciążeniom, a także prognozować przyszłe wymagania w zakresie obciążenia.

Od kiedy obowiązują przepisy dotyczących ochrony prywatności danych, takie jak RODO oraz podobne przepisy w USA i innych krajach, zabezpieczenie danych osobowych i wrażliwych w chmurze publicznej stanowi poważne wyzwanie.

Pierwszą przeszkodą do pokonania przez administratorów DBA jest określenie, gdzie takie dane się znajdują we wszystkich bazach danych Oracle – zarówno produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych. Definiowanie danych osobowych i wrażliwych wymaga zastosowania narzędzi opartych na regułach, które można skonfigurować i dopasować do organizacji. Rozwiązania takie zapewniają przejrzyste raportowanie i automatyzację, aby cały proces mógł być regularnie powtarzany w celu zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami. Ponadto administratorzy DBA na podstawie raportów mogą już przed migracją podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony danych (szyfrowanie, maskowanie itp.).

Przed rozpoczęciem migracji trzeba zastanowić się jeszcze, w jaki sposób przenieść struktury danych i dane do chmury, aby miało to minimalny wpływ na działalność firmy. Należy upewnić się także czy okno do konserwacji (gdy baza danych nie działa) jest odpowiednie. W przypadku nieprodukcyjnych baz danych może to być dopuszczalne, ale dla baz produkcyjnych najprawdopodobniej już nie będzie.

Może się również okazać, że konieczne jest zapewnienie ciągłego replikowania transakcji bazy danych między centrum danych a chmurą, gdzie baza danych w chmurze jest używana do raportowania offload lub w innych sytuacjach, w których obie bazy danych muszą być stale zsynchronizowane. W takim przypadku jakikolwiek przestój nie jest możliwy, a dobre narzędzia do replikacji stają się koniecznością.

 

Migracja bazy danych Oracle do AWS to wiele wyzwań, którym trzeba sprostać

 

W razie planowania korzystania z EC2, można również rozważyć zmianę niektórych z najdroższych licencji Oracle na niższe wersje, uaktualnienie do nowszej wersji lub zmianę na inny system operacyjny serwera.

Firma Quest od lat zapewnia niezawodne rozwiązania bazodanowe, które upraszczają proces migracji, przenosząc lub replikując dane w sposób bezpieczny i bez wpływu na dostępność. Narzędzia Quest do benchmarkingu i monitorowania wydajności umożliwiają zrozumienie różnic w wydajności baz danych on-premises i cloud oraz pomagają ustalić wpływ rosnącego obciążenia. Dzięki temu można określić optymalną warstwę usług zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 

 

 

Rozwiązania Quest do migracji bazy danych Oracle do AWS