2019-09-18

Quest Software udostępni w listopadzie br. najnowszą edycję Toad for Oracle 13.2 –  intuicyjnego w obsłudze zestawu narzędzi do zarządzania bazami danych, który ułatwia wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i administrowaniem bazami danych.

Toad for Oracle 13.2 zawiera nowy moduł do tworzenia testów jednostkowych utPLSQL, który ułatwia programistom baz danych włączenie testów jednostkowych do procesów tworzenia baz danych, zapewniając ich płynne zintegrowanie z przepływami pracy DevOps. Nowa funkcja znacząco wpływa na ograniczanie uciążliwych i kosztownych nieplanowanych cykli rozwojowych, minimalizując przy tym ryzyko wystąpienia błędów w produkcji. Zapewniając wysoki poziom zrozumienia kodu PL/SQL w celu lepszego tworzenia testów jednostkowych, Toad for Oracle 13.2 usprawnia współpracę zespołową i programowanie zwinne (ang. agile development), jednocześnie wspierając kluczowe obszary tworzenia baz danych Oracle.

Od szybkiego wzrostu danych i adopcji w chmurze po DevOps i prywatność danych, dzisiejsze wyzwania dla IT są coraz trudniejsze. Rozwiązanie tych problemów za pomocą natywnych narzędzi i procesów wykonywanych ręcznie jest kosztowne, czasochłonne i naraża firmy na przestoje, naruszenia danych, obniżenie wydajności bazy danych i utratę ciągłości biznesowej. Dzięki Toad for Oracle programiści baz danych mają możliwość łatwego i wydajnego zarządzania nowoczesnym i zmieniającym się środowiskiem baz danych. Toad pomaga zespołom programistów również lepiej zrozumieć konstrukcje kodu, wpływa na zmniejszenie ryzyka związanego z czasochłonnymi zmianami kodu i poprawianiem błędów oraz upraszcza bieżące zarządzanie kodem. Dzięki temu organizacje mogą spełnić wymagania dotyczące poziomu usług (SLA).

 

„Głównym powodem, dla którego organizacje mają problemy z wprowadzeniem operacji bazy danych do swoich procesów DevOps jest wyzwanie związane z automatyzacją testów jednostkowych dla ich kodu proceduralnego PL/SQL, co czyni to częścią pipeline DevOps. W rezultacie wprowadzanie zmian w kodzie bazy danych pozostaje ręcznym, ryzykownym procesem, który działa wbrew wartościom i przepływom pracy DevOps. Dzięki nowej możliwości tworzenia testów jednostkowych utPLSQL dostępnej teraz w Toad for Oracle 13.2, testy można łatwo opracować i włączyć do przepływów pracy DevOps.” – powiedział Venkat Rajaji, Wiceprezes ds. Zarządzania Produktem, Quest Software Information Management Business.

 

Nowe kluczowe funkcje Toad for Oracle 13.2:

  • Możliwość łatwego tworzenia nowych testów jednostkowych dla kodu PL/SQL z wykorzystaniem frameworku utPLSQL.
  • W prosty sposób Unit Test Manager pozwala programistom wizualizować, organizować i uruchamiać wszystkie testy jednostkowe PL/SQL.
  • Automatyczne generowanie raportów z testów jednostkowych, pozwalające programistom przeglądać wyniki testów i sprawdzać testowaną wydajność.
  • Łatwe eksportowanie i integracja testów z narzędziami automatyzacji DevOps, jak Jenkins, Bamboo oraz innymi narzędziami CI/CD.

 

Nowe funkcje wpływają na ułatwienie programowania, testowania i współpracy zespołowej. Toad for Oracle 13.2 umożliwia programistom baz danych tworzenie wysokiej jakości aplikacji, zapewniając ich skalowalność w produkcji, a także automatyzuje zadania i procesy. Zapewnia to organizacjom możliwość minimalizacji ryzyka związanego ze zmianami w bazie danych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i poziomów wydajności. W najnowszej wersji Toad’a kod PL/SQL może być testowany przed wdrożeniem pod kątem wszystkich przypadków użycia aplikacji, aby ograniczyć ryzyko późniejszych kosztownych błędów i wad. Ponadto w celu zminimalizowania nieplanowanych cykli programowania Toad umożliwia stosowanie określonych standardów i najlepszych praktyk kodowania.

Toad jest już od ponad 20 lat jednym z najpopularniejszych na rynku rozwiązań do optymalizacji i zarządzania bazą danych oraz standardem dla developerów i administratorów Oracle. Narzędzie pozwala przyspieszyć i uprościć tworzenie oraz rozwój aplikacji bazodanowych, a także automatyzuje i ułatwia wykonywanie codziennych czynności administracyjnych.