2018-05-17

Quest udostępnił w maju br. najnowszą wersję NetVault Backup 12.0 – rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w środowiskach fizycznych i wirtualnych.

 

Dostosowane do nawet najbardziej złożonych hybrydowych infrastruktur informatycznych, rozwiązanie NetVault Backup 12.0 ułatwia zespołom IT zarządzanie kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem danych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu ochrony serwerów wirtualnych, wydajności pamięci masowej i bezpieczeństwa systemów.

 

Organizacje cały czas są narażone na duże ryzyko związane z zakłóceniem działalności biznesowej w wyniku takich nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. cyberatak, klęska żywiołowa, awaria systemów i aplikacji czy błędy informatyczne i użytkowników końcowych. Skutki nieodpowiedniego zabezpieczenia środowiska IT mogą być katastrofalne dla organizacji: od spadku wydajności biznesowej, przez utratę danych czy klientów, aż po duże straty finansowe. Dlatego firma Quest od lat koncentruje się na tym, aby oferować najlepsze w swojej klasie rozwiązani, które pomogą organizacjom sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych. Takim produktem jest najnowsza wersja narzędzia NetVault Backup, które sprawia, że​ ochrona coraz bardziej złożonych, hybrydowych infrastruktur IT staje się łatwiejsza i szybsza.

 

NetVault Backup pozwala zwiększyć szybkość tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Najnowsza wersja wspiera środowiska heterogeniczne i zabezpiecza dane systemów operacyjnych, aplikacji, baz danych oraz sieciowych urządzeń magazynujących. Zapewnia ochronę krytycznych dla biznesu aplikacji i danych: Oracle, SQL Server, Exchange, SharePoint, MySQL, DB2, PostgreSQL, Domino, Informix, SAP i Sybase, jak również Hyper-V i VMware. Rozwiązanie umożliwia wybranie dowolnego urządzenia do przechowywania backupów: urządzeń NAS, systemów taśmowych czy dysków, a zastosowanie systemu zaawansowanej kompresji danych wpływa również na redukcję wykorzystania zasobów dyskowych.

 

Najważniejsze funkcje NetVault 12.0:

  • Skalowalne zarządzanie kopiami zapasowymi maszyn wirtualnych: rozwiązanie umożliwia uruchomienie wtyczek VMware na dowolnym dostępnym serwerze proxy, pozwalając użytkownikom na szybkie i proste tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych (z możliwością skalowania do tysięcy maszyn wirtualnych). W całkowicie zautomatyzowany sposób NetVault Backup przywraca z kopii bezpieczeństwa kompletne obrazy maszyn wirtualnych lub pojedyncze pliki, redukując ryzyko przestojów.
  • Szybsze i łatwiejsze backupy: rozwiązanie umożliwia znacznie szybsze i łatwiejsze tworzenie kopii zapasowych, spełniając w tym zakresie najbardziej wymagające potrzeby biznesowe organizacji. Zapewnia ciągłość działania i odtworzenie kluczowych procesów biznesowych zgodnie z przyjętymi wskaźnikami odtwarzania – RTO (ang. recovery time objective) oraz RPO (ang. recovery point objective).
  • Mechanizm pojedynczego uwierzytelnienia (single sign-on): pozwala użytkownikom logować się do NetVault przy użyciu poświadczeń Active Directory, a kontrola dostępu oparta na rolach określa, jakie operacje mogą wykonywać administratorzy. Dodatkowo funkcja “push install” pomaga usprawnić aktualizacje i instalacje, co jest szczególnie ważne w dużych środowiskach IT.
  • Zaawansowane wyszukiwanie: rozwiązanie pozwala na szczegółowe wyszukiwanie indeksów kopii zapasowych, w tym szybkie wyszukiwanie metadanych (np. nazwa, data i typ), zapewniając jeszcze szybsze przywracanie.
  • Prosta obsługa: rozwiązanie zapewnia szybką instalację, wydajność oraz łatwość użytkowania. Posiada nowy i rozszerzony pulpit nawigacyjny oparty na widgetach oraz zapewnia kontrolę przepływów pracy na jednym ekranie. Nowa wersja NetVault Backup wyróżnia się też ulepszoną nawigacją, co wpływa na usprawnienie obsługi narzędzia przez administratorów.

 

NetVault Backup pomaga organizacjom w proaktywnym i skutecznym zabezpieczeniu nawet najbardziej złożonych infrastruktur IT przed skutkami nieplanowanych przestojów i zagrożeń utraty danych. Rozwiązanie jest używane przez klientów i partnerów Quest na całym świecie do ochrony setek petabajtów danych. Najnowsza wersja narzędzia jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych, zapewniając ochronę systemów, aplikacji i danych oraz możliwość ich szybkiego odzyskania.

 

Rozwiązanie NetVault 12.0 jest dostępne w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.