2015-10-5

Firma Dell Software udostępniła nową wersję narzędzia Dell One Identity Manager 7.0. Rozwiązanie pozwala zautomatyzować i usprawnić zarządzanie tożsamością i uprawnieniami, zapewniając bezpieczeństwo organizacji przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 

Dell One Identity Manager to skalowalne i modułowe rozwiązanie, które umożliwia organizacjom ujednolicenie polityki bezpieczeństwa. Pozwala w pełni kontrolować konta użytkowników, uprawnienia, dostęp do danych i aplikacji, a także konta uprzywilejowane. Narzędzie łatwo integruje się z innymi rozwiązaniami do zarządzania tożsamością i dostępem, pozwalając stworzyć jedną, spójną i bezpieczną platformę IAM ściśle dostosowaną do potrzeb biznesowych organizacji.

 

Najnowsza wersja Dell One Identity Manager minimalizuje ryzyko związane z zarządzaniem tożsamością i uprawnieniami oraz zapewnia jeszcze większą wydajność. Stało się to możliwe dzięki automatyzacji i przeniesieniu wszystkich zadań związanych z zarządzaniem tożsamością i dostępem z działów IT do biznesowych. Dell One Identity Manager pozwala zarządzać całym cyklem życia tożsamości w organizacji bez udziału pracowników IT. Narzędzie posiada również rozbudowane funkcje generowania szczegółowych raportów na temat dostępu użytkowników (np. kto ma dostęp, do jakich zasobów, dlaczego dostęp został przyznany lub cofnięty).

 

Najważniejsze nowe funkcje Dell One Identity Manager 7.0:

  • Ulepszony panel administracyjny i prezentacja wizualna (tablice powiadomień) oraz nowe funkcje raportowania (raporty zgodności)
  • Większa przejrzystość interfejsu użytkownika opartego o przeglądarkę internetową oraz wsparcie dla HTML 5. Dodatkowa możliwość podziału interfejsu użytkownika na trzy części – zależne od roli: użytkownik końcowy, administrator, oficer bezpieczeństwa.
  • Nowa architektura ReST – ułatwia wymianę informacji pomiędzy oprogramowaniem i systemami wewnątrz danej organizacji, jak również systemami firm zewnętrznych. Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa, a także umożliwia stworzenie zindywidualizowanego interfejsu użytkownika dla poszczególnych zadań i usprawnienie zarządzania procesami biznesowymi.
  • Zautomatyzowany kreator synchronizacji i provisioningu – umożliwia szybkie, proste i scentralizowane zarządzanie cyklem życia kont użytkowników w organizacji.
  • Uproszczona instalacja oraz zmniejszenie kosztów przeprowadzania aktualizacji.
  • Rozszerzone wsparcie dla rozdzielenia obowiązków (Segregation of Duties) – wpływa na skrócenie czasu wykonywania zadań administracyjnych, zapewniając przy tym jeszcze wyższy poziom zgodności z obowiązującymi regulacjami (compliance).

 

Rozwiązanie Dell One Identity Manager 7.0 jest dostępne od września br. w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.