2018-08-28

Firma Quest udostępniła w sierpniu br. nową wersję rozwiązania Security Explorer. Narzędzie zapewnia pełną kontrolę dostępu i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w całej sieci Windows przy jednoczesnym spełnieniu wymogów compliance.

Organizacje przechowują dane w wielu miejscach: w bazach danych Microsoft SQL Server, skrzynkach pocztowych Exchange czy witrynach SharePoint, a także zapewniają dostęp do tych zasobów w usłudze Active Directory (AD). Jednak natywne rozwiązania do zarządzania dostępem nie oferują wielu funkcji (takich, jak np. tworzenie kopii zapasowych i przywracanie uprawnień) niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa na platformach Microsoft. Dlatego efektywne zarządzanie uprawnieniami w środowisku Microsoft jest jednym z największych wyzwań dla organizacji i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodności z wewnętrznymi politykami i zewnętrznymi regulacjami.

Rozwiązanie firmy Quest – Security Explorer dostarcza administratorom IT jedną platformę do zarządzania kontrolą dostępu i bezpieczeństwem w całym środowisku sieciowym Windows. Za pomocą graficznej konsoli Security Explorer umożliwia zarządzanie, wyszukiwanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie, a także migrację i raportowanie w zakresie uprawnień dla AD, Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server i SQL Server. Zapewnia także spójność, efektywność i bezpieczeństwo w zakresie kontroli dostępu i zarządzania uprawnieniami w przedsiębiorstwie, przestrzegając przy tym obowiązujących polityk i regulacji.

Nowa wersja Security Explorer 9.8 wprowadza szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa.

Wybrane nowe funkcje Security Explorer:

  • Moduł AD Security – nadawanie, odwoływanie, klonowanie, modyfikowanie, usuwanie, eksportowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie uprawnień do obiektów AD.
  • Ulepszenia modułu bezpieczeństwa NTFS – modyfikowanie uprawnień dla wielu użytkowników jednocześnie, usuwanie plików kopii zapasowych, wykluczanie wybranych plików i folderów.
  • Ulepszenia modułu User and Group – możliwość ustawienia alternatywnego poświadczenia dla komputerów grupy roboczej, edytowanie atrybutu Managed By dla grupy domeny.
  • Zbiorcze usuwanie uprawnień – usuwanie jawnych i dziedziczonych uprawnień użytkownika w określonych folderach.

 

Najnowsza wersja Security Explorer upraszcza zarządzanie uprawnieniami w środowisku Microsoft w organizacji eliminując konieczność korzystania z wielu dodatkowych narzędzi. Szybko pozwala administratorom udzielać, odwoływać, klonować, modyfikować i nadpisywać uprawnienia. Za pomocą Security Explorer mogą oni wyszukiwać uprawnienia według przynależności do grupy czy zasobów oraz identyfikować użytkowników, którzy nie mają dostępu, którego potrzebują. Dodatkowo możliwość tworzenia kopii zapasowych i szybkiego przywrócenia uprawnień wpływa na zapewnienie ciągłości biznesowej organizacji w przypadku awarii i utraty danych.