2017-03-16

Firma Quest udostępniła nową wersję rozwiązania Active Administrator, które pozwala zautomatyzować i uprościć zarządzanie środowiskiem Microsoft Active Directory (AD). To kompletne rozwiązanie do zarządzania AD, które za pomocą jednej konsoli pozwala na pełną kontrolę kondycji, bezpieczeństwa, audytu, tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania usługi AD.
Rozwiązanie zapewnia dodatkowe narzędzia diagnostyczne, które monitorują wydajność i dostarczają szczegółowe dane diagnostyczne w przejrzystym graficznym interfejsie. Active Administrator znacznie szybciej od natywnych rozwiązań pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa i audytu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości biznesowej i wysokiej efektywności IT w przedsiębiorstwie.

 

Nowości w Active Administrator 8.1:
Interfejs użytkownika – nowy interfejs użytkownika oparty o przeglądarkę www. Zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji rozwiązania, a dodatkowo wpływa na mniejszy rozmiar instalatora.

AD Topology Viewer – widok ogólny lub szczegółowy całej infrastruktury AD oraz replikacji. Pozwala administratorom na szybkie reagowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości i automatyzuje rozwiązywanie problemów wydajnościowych AD. Status problemów może być podzielony według stopnia ich priorytetyzacji, np. aktualne i potencjalne.

Sprawdzanie kondycji AD – w pełni zautomatyzowane rozwiązywanie problemów i możliwość przeprowadzenia ponad 100 konfigurowalnych testów kondycji AD, w tym replikacji, długości kolejki, strefy DNS czy spójności SYSVOL.

Zautomatyzowane naprawy – w przypadku odnotowania alertów o krytycznym zdarzeniu, wbudowane lub skonfigurowane akcje naprawy problemów uruchamiają się automatycznie.

Wsparcie SQL Server 2016 i Windows Server 2016

 

Dodatkowe moduły rozszerzają możliwości Active Administrator o obsługę wszystkich kluczowych elementów środowiska AD:

Active Administrator for Active Directory Health – zarządzanie kondycją i dostępnością AD, monitorowanie wydajności i diagnostyka.

Active Administrator for Azure Active Directory – zarządzanie środowiskami hybrydowymi Azure AD/on-premises AD.

Active Administrator for Certificate Management – zarządzanie cyklem życia certyfikatów cyfrowych.

Active Administrator for DNS Management – proaktywne zarządzanie i monitorowanie kondycji oraz dostępności serwerów DNS.

 

Najnowsza wersja Active Administrator 8.1 dostępna jest w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.