2017-09-22

Quest Software poszerzył ofertę rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem, które ułatwiają zarządzanie i ochronę środowisk Microsoft Office 365 i Microsoft Azure Active Directory (AD). Udostępnione we wrześniu br. rozwiązania to: Enterprise Reporter (nowa wersja), Change Auditor  (nowa wersja) oraz Security Search (nowy produkt). Narzędzia te pomagają organizacjom zabezpieczyć środowisko hybrydowe przed potencjalnymi zagrożeniami oraz spełnić rygorystyczne wymogi w zakresie zgodności z regulacjami (compliance).

Nowe rozwiązania dostarczają skonsolidowany podgląd całej infrastruktury IT (zarówno on premise, jak i cloud), dzięki czemu administratorzy IT mają możliwość szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia i poprawę poziomu bezpieczeństwa.

 

Kluczowe funkcje nowych rozwiązań:

 

  • Enterprise Reporter – pozwala administratorom zabezpieczyć i zarządzać środowiskiem Microsoft. Najnowsza wersja zapewnia dodatkowe wsparcie dla Office 365 – Azure Active Directory (AD), Exchange Online oraz OneDrive for Business. Rozwiązanie zapewnia szczegółowy podgląd infrastruktury Microsoft on premise, hybrydowej i cloud (np. użytkowników, grup i uprawnień) oraz umożliwia tworzenie raportów pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa organizacji.
  • Change Auditor – rozwiązanie pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i kontrolę compliance dla Active Directory, Exchange i serwerów plików Windows. Pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, umożliwia przeprowadzanie szczegółowych analiz i zapobiega atakom wewnętrznym, a także przypadkowym zmianom w środowiskach Microsoft on premise, hybrydowych i cloud. W nowej wersji dodano wsparcie dla Office 365, Azure AD, Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive for Business oraz możliwości przeprowadzania szczegółowych analiz śledczych i raportowania wszystkich kluczowych konfiguracji, zmian użytkownika i administratora w środowiskach chmurowych. Centralna konsola Change Auditor eliminuje potrzebę i złożoność stosowania wielu rozwiązań do audytu IT w środowiskach on premise i opartych na chmurze. Rozwiązanie to obsługuje teraz 16 różnych platform Microsoft. W celu zwiększenia możliwości wykrywania zagrożeń, Quest zastosował w nowe wersji Change Auditor silnik analityczny firmy Fortscale Security. Wprowadzenie szczegółowej analizy zachowań użytkowników i zdarzeń wpływa na szybsze identyfikowanie potencjalnych ataków zewnętrznych oraz wewnętrznych w wyniku działań nieuczciwych użytkowników. Dodatkowo pozwala na szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia oraz na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności (compliance).
  • IT Security Search – narzędzie zapewnia zespołom informatycznym zintegrowany podgląd danych krytycznych rozproszonych w środowiskach on premise i w chmurze. Za pomocą „inteligentnej lupy” ułatwia wyszukiwanie, analizowanie i zarządzanie danymi o znaczeniu krytycznym dla biznesu. Rozwiązanie jest proste w obsłudze, a interfejs użytkownika oparty został na przeglądarce sieci Web. Nowy produkt pozwala integrować inne narzędzia zabezpieczające firmy Quest (m.in. Enterprise Reporter, Change Auditor, InTrust, Recovery Manager for AD/Forest Edition i One Identity Active Roles), zapewniając skonsolidowany podgląd całego środowiska IT w jednej konsoli administracyjnej.

 

Nowe narzędzia Quest: Change Auditor, Enterprise Reporter i IT Security Search upraszczają zarządzanie platformami Microsoft i zwiększają bezpieczeństwo organizacji. Rozwiązania pozwalają na szybkie reagowanie w przypadku awarii, wykrycia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, a także umożliwiają przeprowadzanie szczegółowych analiz i tworzenie raportów. Dzięki zastosowaniu nowych narzędzi zespoły IT mogą teraz szybko identyfikować i naprawiać problemy związanie z bezpieczeństwem w środowiskach Microsoft on premise, cloud i hybrydowych.

 

Nowe produkty są dostępne od września br. w ofercie firmy Quest Dystrybucja.