2014-11-26

Firma Quest Dystrybucja wprowadziła do oferty najnowsze wersje rozwiązań Dell Software do kompleksowego zarządzania Microsoft SQL Server. Nowe, zaktualizowane narzędzia: Spotlight on SQL Server Enterprise, Foglight for SQL Server, Toad for SQL Server, LiteSpeed for SQL Server i SharePlex pozwalają uprościć zarządzanie, zautomatyzować monitorowanie oraz zwiększyć wydajność środowisk SQL Server, a także zapewniają ich lepszą ochronę.

 

Stale rosnąca ilość przetwarzanych i gromadzonych informacji oraz ich coraz większa złożoność sprawiają, że efektywne administrowanie bazami danych stało się kluczowym elementem w ekosystemie zarządzania IT. Najnowszy, zaktualizowany zestaw narzędzi Dell Software w ofercie Quest Dystrybucja pomaga w kompleksowym zarządzaniu, monitorowaniu wydajności i ochronie SQL Server. Dzięki nowym możliwościom, rozwiązania te wpływają na usprawnienie wykonywania zadań administracyjnych i znaczne zwiększenie wydajności oraz pozwalają klientom uzyskać jak najwięcej korzyści z inwestycji w bazę danych.

 

Najważniejsze nowe funkcje zaktualizowanych rozwiązań:

 

–  Spotlight on SQL Server Enterprise 11.0 – narzędzie do monitorowania bazy danych SQL Server. Nowa wersja dostarcza klientom maksymalną elastyczność i możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb każdego użytkownika. W oparciu o analizy Wait Stats, w rozwiązaniu zastosowano nowe, wielowymiarowe analizy obciążenia, które zapewniają maksymalny wgląd w problemy związane z wydajnością. Narzędzie posiada teraz funkcje mobilne, które pozwalają administratorom SQL Server zdalnie diagnozować problemy bezpośrednio z telefonów komórkowych. Dodatkowo Spotlight w wersji 11 oferuje nowy SCOM Management Pack, umożliwiający użytkownikom SCOM wykorzystanie Spotlight on SQL Server do monitorowania SQL Server i diagnostyki.

 

–  Foglight for SQL Server 5.7 – platforma do monitorowania i analizowania w czasie rzeczywistym i w ujęciu historycznym wydajności baz danych (także zwirtualizowanych). Funkcja SQL Performance Investigator zapewnia szybkie, dokładne i szczegółowe analizy obciążenia SQL. Foglight for SQL Server może monitorować tysiące instancji w obrębie jednej instalacji, oferując jednocześnie gromadzenie i przechowywanie danych operacyjnych i obciążenia. Narzędzie pozwala uprościć zadania administracyjne i usprawnić proces monitorowania środowiska SQL Server. Nowe funkcje to m.in.: Multi-Dimensional Data Cube – zapewnia szybkie i dokładne analizy obciążenia; Lock analysis – dostarcza szczegółowych informacji o zablokowanych obiektach; Change Tracking – pozwala śledzić zmiany w konfiguracji bazy danych, obiektów i konfiguracji systemu oraz analizować wpływ zmian na wydajność bazy danych

 

–  Toad for SQL Server 6.5 – popularne rozwiązanie do optymalizacji i zarządzania bazą danych. Pozwala przyspieszyć tworzenie i rozwój aplikacji bazodanowych oraz automatyzuje i ułatwia wykonywanie codziennych czynności administracyjnych. W nowej wersji wprowadzono wsparcie dla SQL Server 2014 Enterprise oraz Express. Wersja 6.5Toad’a integruje się teraz ze Spotlight Essentials, dostarczając administratorom i programistom szczegółowe analizy wydajności oraz kontrolę kondycji bazy danych. Rozwiązania Toad wspierają bazy danych SQL Server działające na Amazon EC, a także innych platformach Microsoft, jak np. SQL Server Analysis Services, SQL Azure, Azure DataMarket czy SharePoint.

 

–  LiteSpeed for SQL Server 8.0 – narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Nowa wersja posiada zaktualizowany interfejs użytkownika, funkcję przywracania wielu baz danych i zapewnia pełne wsparcie dla SQL Server 2014. Ponadto rozwiązanie pozwala teraz na tworzenie kopii zapasowych w chmurze za pomocą usługi Amazon S3 (Simple Storage Service) i pozwala na szyfrowanie danych, obsługując również S3 GovCloud – chmurę dedykowaną agencjom rządowym USA i najbardziej wymagającym klientom.

 

Na koniec bieżącego roku zaplanowano również wydanie nowej wersji SharePlex 8.6 – rozwiązania do replikacji i integracji baz danych w czasie rzeczywistym, które poszerzy ofertę rozwiązań Dell Software do obsługi heterogenicznych baz danych.

Najnowszy SharePlex zapewni wsparcie dla platform: Oracle, Microsoft SQL Server, Hadoop, SAP ASE, ODBC, JMS, plików SQL z danymi nie powiązanymi strukturalnie (SQL flat files) oraz plików XML.

 

Nowe wersje Spotlight on SQL Server Enterprise, Foglight for SQL Server, Toad for SQL Server i LiteSpeed for SQL Server są już dostępne w ofercie Quest Dystrybucja Sp. o.o.