2018-01-30

Firma Quest wprowadziła trzy nowe wersje produktów bazodanowych Toad: Toad Edge v1.2, Toad Data Point v4.3 i Toad Intelligence Central v4.3. Zaktualizowane narzędzia automatyzują i upraszczają zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem bazami danych typu open source oraz dostarczają ulepszone funkcje analizowania i raportowania.

 

Relacyjne bazy danych typu open source są często wykorzystywane przez organizacje i zdobywają coraz większą cześć rynku baz danych. Według rankingu DB-Engines (DB-Engines Ranking) popularność systemów open source zwiększyła się o 12% w ciągu 5 ostatnich lat (z 35% do 47%). Ranking DB-Engines klasyfikuje systemy zarządzania bazami danych (DBMS) według ich popularności i jest aktualizowany co miesiąc.

Najnowsze wersje rozwiązań z rodziny produktów bazodanowych Toad dostarczają programistom i administratorom kompleksowy zestaw narzędzi do efektywnego tworzenia i zarządzania bazami danych open source. Toad to jedno z najpopularniejszych rozwiązań, które pozwala przyspieszyć i uprościć tworzenie i rozwój aplikacji bazodanowych oraz automatyzuje wykonywanie czynności administracyjnych.

 

Toad Edge v1.2

Nowa wersja Toad Edge to elastyczny zestaw narzędzi, który pomaga zespołom programistycznym w tworzeniu i rozwoju aplikacji bazodanowych. Oferuje również zaawansowane funkcje, które pozwalają administratorom DBA zautomatyzować i uprościć zarządzanie systemami bazodanowymi typu open source. Wersja 1.2 zapewnia dodatkowe wsparcie dla instancji MariaDB i MySQL działających na Microsoft Azure. Tworzenie i zarządzanie otwartymi środowiskami relacyjnych baz danych ułatwiają takie funkcje, jak: zarządzanie obiektami i użytkownikami, monitorowanie zapytań, porównywanie i synchronizacja schematów, migawki bazy danych oraz import/eksport danych.

 

Najważniejsze cechy Toad Edge v1.2:

  • Automatyzacja programowania oraz zarządzania – rozwiązanie usprawnia rozwój i tworzenie aplikacji bazodanowych oraz upraszcza zarządzanie i utrzymanie środowisk baz danych typu open source.
  • Wtyczka Continuous Integration kompatybilna z Jenkinsem, jednym z wiodących serwerów automatyzacji DevOps, pozwala użytkownikom na łatwą integrację zadań bazodanowych z przepływami pracy DevOps.
  • Większa elastyczność dzięki wsparciu MariaDB v10.1 – oprócz dotychczasowego wsparcia MySQL na platformie Microsoft Azure.
  • Wsparcie dla wielu zestawów wyników i typów danych przestrzennych.

 

Toad Data Point v4.3 i Toad Intelligence Central v4.3

Przygotowywanie, dostarczanie, analizowanie i raportowanie danych stało się procesem coraz bardziej czasochłonnym i kosztownym ze względu na rosnącą liczbę i złożoność danych i ich źródeł, które każda organizacja produkuje, przetwarza i zużywa każdego dnia. Toad Data Point i Toad Intelligence Central to rozwiązania dla analityków danych potrzebne do uproszczenia tego procesu, które zapewniają nieograniczone łączenie danych, wizualne budowanie zapytań, import/eksport i integrację danych oraz raportowanie.

 

Toad Data Point pozwala na dostęp i tworzenie zapytań do wielu baz danych. Dodatkowo umożliwia szybkie tworzenie raportów w oparciu o pobrane dane. Najnowsza wersja Toad Data Point usprawnia zbieranie danych i ich integrację dzięki nowej siatce przestawnej i funkcjom automatyzacji. Pozwala tworzyć zapytania SQL w oparciu o dane pochodzące z różnych źródeł oraz baz danych, a także pomiędzy różnymi platformami i eksportować dane do różnych formatów plików.

 

Najważniejsze cechy Toad Data Point v4.3:

Zmodyfikowana siatka przestawna zapewnia znacznie prostsze przepływy pracy, które pozwalają analitykom m.in. na dodawanie kolumn obliczeniowych.

Rozszerzone możliwości eksportu umożliwiają użytkownikowi eksportowanie danych bezpośrednio do tabeli przestawnej Excel (na żądanie lub za pomocą zautomatyzowanych akcji).

– Ulepszenia w przeglądarce wymiarowej upraszczają grupowanie, filtrowanie, agregowanie i przestawianie jednego zestawu wyników zapytania na wiele różnych widoków.

 

Najnowsza wersja Toad Intelligence Central usprawnia pracę grupową i procesy udostępniania danych. Rozwiązanie umożliwia mapowanie danych pochodzących ze źródeł systemów Business Intelligence i udostępnianie ich w ramach środowiska współpracy. Dzięki nowym raportom o kondycji oraz analizie krzyżowej zapytań, Toad Intelligence Central pozwala uprościć proces przechowywania i dystrybucji danych. Dodatkowo rozwiązanie umożliwia zarządzanie publikowanymi pozycjami bezpośrednio przez przeglądarkę internetową

 

Najważniejsze cechy Toad Intelligence Central 4.3:

Edycja oparta na konsoli internetowej umożliwia prostą i wygodną weryfikację opublikowanych i udostępnionych diagramów, wizualnych zapytań, plików SQL i innych artefaktów.

Administracyjne raportowanie kontroli kondycji ułatwia zarządzanie wdrażaniem Toad Intelligence Central i zapewnia integralność danych.

Dynamiczne rozszerzenia zapytań krzyżowych wpływają na większą wydajność Toad Intelligence Central i skracają czasy odpowiedzi dla zapytań między platformami / bazami danych.

 

Toad Data Point v4.3 i Toad Intelligence Central v4.3 wypełniają lukę pomiędzy IT i biznesem, oferując funkcje, które pozwalają organizacjom samodzielnie przeprowadzać integrację danych z różnych źródeł i ich analizy oraz zapewniają biznesowy wgląd w środowisko IT.

 

Nowe wersje rozwiązań Toad dostępne są w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.