2017-06-26

Quest udostępnił w czerwcu br. nową wersję Coexistence Manager for GroupWise 1.7 – rozwiązania do synchronizacji i współdziałania pomiędzy GroupWise a Office 365 oraz Exchange.

Coexistence Manager for GroupWise pozwala korzystać zarówno z GroupWise, jak i platform Microsoft w czasie przeprowadzania migracji lub podczas okresu przejściowego wymagającego współpracy różnych środowisk.

Nowa wersja Coexistence Manager for GroupWise 1.7 zapewnia pełną koegzystencję poczty email i kalendarza między GroupWise a Office 365 i Exchange. Posiada nowe opcje konfiguracji grup kontaktów oraz obsługi automatycznych odpowiedzi. Ulepszona została także migracja wiadomości opartych na standardzie MIME. Rozwiązanie umożliwia zachowanie ciągłości procesów biznesowych i ogranicza do minimum wpływ migracji na pracę użytkowników (ZeroIMPACT).

Coexistence Manager for GroupWise pozwala użytkownikom współpracować i komunikować się podczas migracji. Umożliwia sprawdzanie statusu dostępności i planowanie spotkań z innymi użytkownikami niezależnie od miejsca, w którym znajdują się ich skrzynki pocztowe (GroupWise, Office 365, Exchange lub hosted Exchange). Rozwiązanie zapewnia teraz większą dokładność w kalendarzu spotkań, w tym niestandardowe i powtarzające się spotkania, ponowne planowanie i odwołania. Ponadto synchronizuje katalogi GroupWise i Exchange, dzięki czemu użytkownicy obu platform mają dostęp do ujednoliconej listy użytkowników, grup i zasobów.

Rozwiązanie Coexistence Manager for GroupWise eliminuje ryzyko związane z procesem migracji i wpływa na zmniejszenie kosztów IT. Zapewnia też ulepszone zarządzanie i kontrolowanie operacji wszystkich zainstalowanych komponentów z jednej konsoli, za pomocą której można m.in. monitorować stan i wydajności w czasie rzeczywistym. Dodatkowo umożliwia zdalną kontrolę – pozwala odbierać i reagować na alerty oraz monitorować wydajność za pomocą urządzeń mobilnych.