2018-08-28

Quest wprowadził nową wersję Foglight for Virtualization Enterprise Edition 8.8 – rozwiązania do monitorowania i zarządzania środowiskiem wirtualnym VMware i Hyper-V.

Foglight to narzędzie informatyczne firmy Quest przeznaczone do monitorowania w czasie rzeczywistym wydajności środowiska IT. Rozwiązanie dostępne jest w wersjach dedykowanych dla różnych baz danych, aplikacji i systemów operacyjnych. Pozwala na szczegółowe monitorowanie i analizowanie działania serwerów, aplikacji czy usług sieciowych. Oferuje unikalne możliwości w obszarze monitorowania wydajności, jak np. proaktywny monitoring w czasie rzeczywistym czy analiza sesji w 360-stopniowym widoku z perspektywy biznesowej, IT i użytkowników końcowych. Foglight pozwala na uproszczenie zarządzania i szybkie proaktywne rozwiązywanie problemów z wydajnością w heterogenicznych infrastrukturach fizycznych, wirtualnych i cloud.

 

Foglight for Virtualization Enterprise Edition (FVE ) to rozwiązanie do zarządzania środowiskiem wirtualnym, które zapewnia monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym, zarządzanie dostępnością, planowanie zajętości i generowanie szczegółowych raportów. Daje administratorom szczegółowy wgląd w całą infrastrukturę wirtualną, pozwalając na jej optymalizację, analizę wykorzystania zasobów oraz szybką identyfikację problemów.

Nowa wersja Foglight for Virtualization Enterprise Edition 8.8 z poziomu jednej konsoli pozwala administratorom na większą kontrolę nad wirtualnymi środowiskami VMware i Microsoft Hyper-V.

 

Nowe funkcje i ulepszenia Foglight for Virtualization Enterprise Edition 8.8:

  • Cost Director – pozwala analizować koszty centrum danych. Rozwiązanie zawiera teraz zaawansowane funkcje zarządzania budżetem i kosztami, które pomagają w migracji i chargeback.
  • Capacity Director Cloud Model 2.0 – w ciągu kilku sekund zapewnia analizę kosztów migracji w chmurze w oparciu o aktualne ceny Azure i nową funkcję Cost Director.
  • VMware Performance Scores (wyniki wydajności) – wskazuje przyczynę problemów z wydajnością maszyny wirtualnej w ciągu kilku sekund dzięki analizie wydajności i wykorzystania zasobów.
  • Platforma wyceny chmury obliczeniowej – Quest udostępnił na stronie Cloud Foglight możliwość analizy i porównania kosztów instancji cloud dostosowanej do obciążeń (workload) organizacji. Platforma jest zintegrowana z Capacity Director.
  • Dane rozliczeniowe Azure – rozwiązanie umożliwia podgląd kosztów i płatności (dotyczących zarówno chmury, jak i on-premises) za pomocą Hybrid Cloud Manger 3.0 i integracji z API Azure Billing.
  • Integracja NetVault – Foglight for Virtualization integruje się teraz z narzędziem Quest NetVault, aby uprościć i zautomatyzować zarządzanie kopiami zapasowymi.
  • Wsparcie VPLEX – dodatkowo Foglight for Storage Management (FSM 4.6) oferuje teraz wsparcie EMC VPLEX zapewniając wydajność, dostępność i wizualne mapowanie zależności.

 

Foglight for Virtualization Enterprise Edition 8.8 oferuje wizualizację, optymalizację, automatyzację i planowanie zajętości. Pozwala administratorom monitorować wiele różnych hypervisorów z jednej centralnej konsoli. W ciągu kilku sekund proaktywnie wykrywa oraz identyfikuje wąskie gardła i problemy z wydajnością. Umożliwia analizę i wgląd we wszystkie działające procesy, aby określić, które nieefektywnie wykorzystują zasoby i wpływają niekorzystnie na wydajność maszyn wirtualnych. Foglight for Virtualization Enterprise Edition upraszcza zarządzanie i daje większą automatyzację, wpływając na zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie kosztów związanych z administrowaniem środowiskiem wirtualnym.