2017-08-29

One Identity, firma powiązana ze spółką Quest, udostępniła w sierpniu br. nową generację rozwiązania typu PAM (Privileged Access Management) – One Identity Safeguard 2.0 do zarządzania kontami uprzywilejowanymi

 

 

One Identity Safeguard 2.0 pozwala na audyt, rejestrowanie oraz przeglądanie każdej sesji i aktywności użytkowników. Zabezpiecza i automatyzuje zarządzanie współdzielonymi lub uprzywilejowanymi kontami. Druga generacja platformy One Identity Safeguard 2.0 posiada nowe funkcje, które pomagają zabezpieczyć infrastrukturę hybrydową, w tym zarówno aplikacje w środowiskach on-premise, jak i w chmurze.

Inne kluczowe funkcje One Identity Safeguard 2.0:

  • „Approval Anywhere”One Identity Safeguard 2.0 jest pierwszym rozwiązaniem typu PAM oferującym procedurę zatwierdzania opartą na chmurze, która umożliwia specjalistom ds. bezpieczeństwa zatwierdzanie sesji lub żądań haseł z dowolnego urządzenia przenośnego.
  • Bezpieczne urządzenie – rozwiązanie dostarczane jest w postaci wstępnie skonfigurowanego, unikalnie zaprojektowanego urządzenia zabezpieczonego przed nieautoryzowanym dostępem. Zapewnia szyfrowanie całego dysku i posiada wbudowany system operacyjny.
  • Wysoka dostępność z funkcją klastrowania – rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy 24/7 oraz łatwe wdrażanie dodatkowych urządzeń One Identity Safeguard, które komunikują się ze sobą poprzez klastrowanie. Ten unikatowy model wdrażania rozwiązań PAM minimalizuje czas reakcji, ponieważ żądanie hasła jest zarządzane przez urządzenie znajdujące się w sieci najbliżej użytkownika.
  • Dwuskładnikowa autentykacjaOne Identity Safeguard 2.0 zapewnia większą ochronę krytycznych haseł dzięki możliwości integracji z dodatkowym rozwiązaniem One Identity (opartym na chmurze) do dwuetapowego uwierzytelniania.

 

Konta uprzywilejowane posiadają pełen dostęp do każdego rodzaju danych i usług w przedsiębiorstwie. Z tego powodu stają się często celem ataków ze strony cyberprzestępców, jak również nieuczciwych pracowników. Niezabezpieczone i niekontrolowane konta mogą narazić organizacje na duże straty spowodowane wykradzeniem informacji, zatrzymaniem usług czy usunięciem danych. Rozwiązanie One Identity Safeguard 2.0 jest w stanie zapewnić skuteczną kontrolę i bezpieczne zarządzanie dostępem do kont uprzywilejowanych, ograniczając ryzyko wystąpienia wewnętrznych nadużyć i innych zagrożeń.

 

Rozwiązanie One Identity Safeguard 2.0 dostępne jest w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.