2019-03-6

Najnowsza wersja Authentication Services 4.2 i nowe rozwiązanie Access Certification for Safeguard.

Firma One Identity, lider w zarządzaniu tożsamością i dostępem, udostępniła nową wersję Authentication Services – rozwiązanie do integracji systemów operacyjnych Unix, Linux i Mac OSX z infrastrukturą Active Directory. Ponadto One Identity zaprezentowała Access Certification for Safeguard – nowe rozszerzenie funkcjonalne dla urządzenia typu PAM – One Identity Safeguard, które pozwala na kompleksowe zarządzanie uprzywilejowanym dostępem.

W czasach dominacji chmury, starsze systemy funkcjonujące w organizacjach są często „zaniedbywane”. Są jednak integralną częścią infrastruktury i pozostawione bez odpowiedniej ochrony stanowią duże zagrożenie dla całego przedsiębiorstwa. Podstawą efektywnego bezpieczeństwa jest zapewnienie właściwym osobom odpowiedniego dostępu do zasobów, których potrzebują – i to we wszystkich środowiskach. Takie hybrydowe podejście do realizacji strategii IAM może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całej organizacji, a także produktywności.

Najnowsza wersja rozwiązania Authentication Services pokazuje, że organizacje, w których używane są różne systemy operacyjne (Unix, Linux czy Mac OS X) mają również możliwość bezpiecznego i scentralizowanego zarządzania tożsamością i dostępem w heterogenicznym środowisku. Systemy uniksowe (w tym Linux i Mac OS) stawiają wyraźne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i administracji – natywne systemy uniksowe nie są połączone ze sobą, a każdy serwer lub instancja systemu operacyjnego wymaga własnego źródła uwierzytelniania i autoryzacji. Rozwiązanie Authentication Services, dostępne jako część pakietu Privileged Access Suite for Unix, rozszerza możliwości uwierzytelniania, autoryzacji i administracji Active Directory o środowiska Unix, Linux i Mac. Rozwiązanie integruje systemy Unix, Linux i Mac OS X z usługą Active Directory, wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa organizacji oraz zapewnienie zgodności z regulacjami i przepisami (compliance).

Najnowsza wersja Authentication Services 4.2 zawiera kilka nowych środków bezpieczeństwa, w tym możliwość nieograniczonego korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) udostępnionego przez One Identity w modelu SaaS, zwiększone wsparcie protokołu Kerberos i certyfikatów zapisanych na kartach inteligentnych (smart cards). Zapewnia również dodatkowe wsparcie procesorów ARM, usług domenowych Microsoft Azure AD oraz FreeBSD. Dzięki Authentication Services 4.2 organizacje mogą szybko i łatwo weryfikować tożsamość użytkownika, zwiększając bezpieczeństwo i produktywność oraz rozszerzając administrację AD na heterogeniczne architektury. Scentralizowane uwierzytelnianie (single sign-on) oraz uproszczenie zarządzania tożsamością i dostępem wpływa nie tylko na poprawę bezpieczeństwa systemów uniksowych, ale również efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.

Na początku marca br. firma One Identity zaprezentowała również nowe rozwiązanie Access Certification for Safeguard, stanowiące rozszerzenie funkcjonalne One Identity Safeguard – urządzenia, które zapewnia pełną kontrolę i bezpieczne zarządzanie dostępem do kont uprzywilejowanych, ograniczając ryzyko wystąpienia wewnętrznych nadużyć i innych zagrożeń. Access Certification for Safeguard zapewnia nowy, unikalny i bezpieczny sposób dostarczania certyfikatu dostępu uprzywilejowanego poprzez chmurę. Ta dodatkowa, zautomatyzowana funkcja pozwala przeprowadzać certyfikację praw dostępu dla uprzywilejowanych użytkowników przez urządzenie One Identity Safeguard – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Access Certification for Safeguard umożliwia szybką i bezproblemową weryfikację i certyfikację praw dostępu uprzywilejowanych użytkowników zgodnie z określonymi politykami firmy, spełniając wymagania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami i regulacjami (compliance).

 

Rozwiązania Authentication Services i Access Certification for Safeguard są dostępne w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.