PasswordManager

 

Password Manager jest rozwiązaniem pozwalającym użytkownikom końcowym na proste i bezpieczne samoobsługowe zarządzanie hasłami, umożliwiając jednocześnie administratorom wprowadzenie bardziej rygorystycznej polityki bezpieczeństwa w zakresie haseł.

Rozwiązanie to redukuje przestoje w pracy użytkowników oraz zmniejsza poziom zaangażowania działów wsparcia oraz personelu IT w typowe procesy zarządzania hasłami co zapewnia natychmiastowy zwrot poniesionych nakładów.

Password Manager oferuje także wsparcie dla rozwiązań do zarządzania tożsamością oraz synchronizację haseł pomiędzy różnymi systemami. Oznacza to, że użytkownicy korzystający z Linuxa bądź Unixa mogą także korzystać z tej aplikacji.