2022-02-15

Firma Cymulate, dostawca innowacyjnej platformy do symulacji naruszeń i cyberataków, opublikowała w lutym br. raport 2021 State of Cybersecurity Effectiveness”[1] na temat efektywności zabezpieczeń stosowanych przez organizacje w celu ochrony przed cyberzagrożeniami. 

Firma Cymulate dostarcza organizacjom na całym świecie innowacyjną platformę BAS (ang. Breach and Attack Simulation) do przeprowadzania symulacji cyberataków i weryfikacji odporności infrastruktury bezpieczeństwa na zagrożenia. Raport 2021 State of Cybersecurity Effectiveness” został opracowany w oparciu o analizy danych pochodzących z ponad miliona testów przeprowadzonych w 2021 r. przez platformę BAS Cymulate w rzeczywistych środowiskach IT organizacji. Symulowane scenariusze cyberataków zostały przetestowane na setkach klientów Cymulate z kilkudziesięciu krajów i reprezentujących różne branże.

Z raportu wynika, że w minionym roku znacznie wzrosła liczba nowych cyberzagrożeń, które są coraz bardziej złożone i trudne do wykrycia. Ogólna liczba unikalnych cyberzagrożeń wykrytych w 2021 r. to 819, co stanowi wzrost o 36,5% w porównaniu z 2020 r.

Najważniejsze zagrożenia, na które większość organizacji była narażona w 2021 r. to m.in. oprogramowanie ransomware LockBit, Conti i Dharma, a także HAFNIUM, TeamTNT i APT29, Reg XX i eskalacja uprawnień przez luki w Active Directory. W 2021 r. działania „post-exploit” szybko eskalowały do infrastruktury przedsiębiorstw – rozszerzając zakres początkowej kompromitacji i komplikując działania naprawcze. Najmniej skutecznym rozwiązaniem zabezpieczającym okazały się zapory sieciowe aplikacji internetowych WAF (ang. Web Application Firewall), co czyniło je głównym celem hakerów i punktami wysokiego ryzyka dla bezpieczeństwa organizacji.

Do przeprowadzenia cyberataków hakerzy wykorzystywali często konta użytkowników, które nie posiadały uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Liczba ataków phishingowych wzrosła w 2021 r. o 161%.

Najbardziej podatny na cyberzagrożenia okazał się sektor technologiczny, a także infrastruktura krytyczna oraz produkcja. Blisko 25% wszystkich cyberataków była wymierzona w branżę technologiczną, a jednym z największych zagrożeń były tutaj ataki typu spear-phishing. Z kolei najbardziej „problematycznym” obszarem dla sektora infrastruktury krytycznej była eksfiltracja danych czyli nieautoryzowany przepływ danych lub ich kradzież.

Cyberprzestępcy coraz sprawniej i szybciej wykorzystują nowe luki w zabezpieczeniach i błędy konfiguracji oraz stosują metody oparte na socjotechnice. W celu wykrycia słabych punktów i weryfikacji skuteczności systemów bezpieczeństwa organizacji coraz częściej stosuje się rozwiązania do walidacji bezpieczeństwa, takie jak platforma BAS firmy Cymulate. W 2021 r. liczba organizacji, które przeprowadzały symulacje cyberataków i weryfikację zabezpieczeń wzrosła o 66%. Wiele przedsiębiorstw zdecydowało się przeprowadzać co najmniej jedną ocenę dziennie, natychmiast podejmując działania naprawcze. Testy naśladujące określone ataki dostarczają szczegółowych informacji na temat rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa i efektywności posiadanych zabezpieczeń. Dzięki temu organizacje mogą na bieżąco oceniać swoją rzeczywistą gotowość do ochrony przed cyberzagrożeniami oraz w razie potrzeby wprowadzać ulepszenia systemu bezpieczeństwa.

Raport do pobrania

 


[1] 2021 State of Cybersecurity Effectiveness, Cymulate, 02.2022