2015-02-23

Firma Quest Dystrybucja będzie Partnerem Konferencji Safety and Security, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 18-20 marca. Tematem tegorocznej, III edycji konferencji są „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”. Głównymi organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN).

Konferencja Safety and Security skierowana jest do kadry zarządzającej, dyrektorów departamentów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, administratorów bezpieczeństwa informacji, kierowników działów IT, kontroli i audytu, jak również producentów, projektantów, instalatorów, użytkowników systemów bezpieczeństwa oraz osób zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną informacji.

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych i technologicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych. Zajęcia programowe konferencji prowadzić będę wybitni naukowcy i praktycy posiadający duże doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji. Program spotkania będzie obejmował zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, monitoringu wizyjnego, szpiegostwa gospodarczego, a także zagrożeń terrorystycznych.

Podczas konferencji firma Quest Dystrybucja zaprezentuje kompleksowe rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem przeznaczone dla małych i średnich organizacji, a także dużych przedsiębiorstw i instytucji. Jednym z ekspertów Quest Dystrybucja będzie Grzegorz Szafrański, który uczestniczył w wielu projektach i wdrożeniach rozwiązań informatycznych u największych klientów w Polsce z sektora rządowego, finansowego, przemysłowego oraz telekomunikacyjnego. Poprowadzi on wykład poświęcony dobrym praktykom w zarządzaniu użytkownikami uprzywilejowanymi, ich hasłami oraz sesjami dostępowymi. Zaprezentowane zostaną również możliwości kontroli użytkowników uprzywilejowanych oraz efektywny audyt zmian w środowisku IT.

III Konferencja Safety and Security będzie także okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami, projektantami, producentami i instytucjami naukowo-badawczymi na temat innowacyjnych technologii oraz rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. Organizatorzy zaplanowali także pokaz nowoczesnych urządzeń ułatwiających/utrudniających zdobywanie informacji oraz pomagających zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa.

Więcej informacji o III Konferencji Safety and Security: www.ksoin.pl