2014-10-13

Quest Dystrybucja Sp. z o.o. – Dystrybutor i Elite/Premiere Partner firmy Dell Software w Polsce – została partnerem największej dorocznej konferencji sektora bankowego „IT@BANK 2014”. Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2014 r. w Hotelu Hilton w Warszawie i zgromadzi około 400 przedstawicieli sektora bankowego – decydentów IT z banków, instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych.

 

IT@BANK to największa inicjatywa konferencyjna w Polsce poświęcona kwestiom informatyki bankowej. Organizatorem konferencji jest redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” – magazynu kadry menedżerskiej banków we współpracy z Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Partnerem konferencji została firma Quest Dystrybucja, która jest członkiem wspierającym stowarzyszenia ISSA Polska (międzynarodowego Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych) oraz Forum Technologii Bankowych.

Co roku w spotkaniu uczestniczy kilkuset wybitnych ekspertów IT, naukowców oraz finansistów – głównie członków zarządów banków i innych instytucji finansowych. Podczas konferencji IT@BANK prezentowane są najnowsze technologie wykorzystywane w bankowym IT, a swoje analizy przedstawiają, po raz pierwszy publicznie, tak renomowane ośrodki badawcze, jak Forrester Research.

Tematami wiodącymi tegorocznej, VII edycji konferencji IT@BANK 2014 będą: Omni-channel, cybersecurity w kontekście bankowości mobilnej, analytics jako rozwinięcie Big Data potrzebnego do skuteczniejszej segmentacji klientów. Podczas konferencji eksperci Quest Dystrybucja zaprezentują najnowsze rozwiązania technologiczne Dell Software przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT, ochrony danych i kontroli dostępu. Omówione zostaną aktualne trendy i prognozy związane z bezpieczeństwem informacyjnym.

Konferencję IT@BANK 2014 zakończy uroczyste wręczenie nagród rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Dodatkowo przyznane zostaną prestiżowe tytuły: „Wizjonera Rynku IT@BANK 2014” oraz „Produktu Roku IT@BANK 2014”.

Specjaliści firmy Quest Dystrybucja będą także obecni na XVIII Konferencji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego – SECURE 2014, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorami spotkania są NASK i działający w jego strukturach zespół CERT Polska. Wydarzenie to adresowane jest do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z dziedziny bezpieczeństwa IT. W trakcie konferencji SECURE 2014 będzie można wysłuchać wykładów światowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, poznać najnowsze trendy oraz rozwiązania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych konferencji:

IT@BANK 2014

SECURE 2014