2016-01-21

Firma Quest Dystrybucja została Partnerem VI Konferencji Państwo 2.0, która odbędzie się 25 lutego 2016 r. w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji będą najważniejsze projekty IT administracji centralnej, bezpieczeństwo e-usług oraz fundusze unijne na projekty IT.

 

Konferencja Państwo 2.0 już od sześciu lat stwarza doskonałą okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym, a także umożliwia poznanie trendów i najnowszych rozwiązań teleinformatycznych  wykorzystywanych w urzędach administracji publicznej.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej, członków zarządów miast i województw, dyrektorów biur strategii i rozwoju, szefów wydziałów oświaty, geodezji, zarządzania nieruchomościami, a także szefów działów IT. Goście specjalni to m.in. Witold Kołodziejski – sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz dr Nikodem Bończa Tomaszewski – Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Podczas konferencji zostanie omówiony stan realizacji najważniejszych projektów IT w sektorze publicznym oraz kierunki i cele cyfrowego rozwoju Polski w latach 2015-2020. Prelegenci przedstawią najciekawsze projekty oraz najlepsze przykłady zastosowania technik informacyjnych w Polsce i w Europie. Zaprezentowane zostaną również nowe technologie i rozwiązania teleinformatyczne, m.in. firmy Dell Software.

W czasie konferencji będzie można spotkać się z ekspertami Quest Dystrybucja i poznać najnowsze produkty Dell Software oraz możliwości ich zastosowania w administracji publicznej. Udostępnione będą również przykłady wdrożeń rozwiązań Dell Software i projektów IT zrealizowanych przez Quest Dystrybucja w polskich instytucjach państwowych i urzędach.

Głównym organizatorem konferencji jest Wydawnictwo IDG i magazyn ComputerWorld.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o VI Konferencji Państwo 2.0: http://www.computerworld.pl/konferencja/panstwo2016