2014-05-7

Firma Quest Dystrybucja Sp. z o.o. – Dystrybutor i Support Providing Partner Dell Software w Polsce – była Partnerem Forum Bezpieczeństwa Banków 2014 „Ostatni Bastion”, które odbyło się 6 maja br. w Warszawie.

Forum Bezpieczeństwa Banków to jedna z najważniejszych konferencji sektora finansowego w Polsce. Organizatorami tegorocznej edycji Forum było Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy Bank, a patronat honorowy nad konferencją objął Związek Banków Polskich.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie i przeanalizowanie działań w zakresie bezpieczeństwa banków, a także sposobów zapobiegania oraz walki z przestępczością w sektorze bankowym. Uczestnikami konferencji były osoby nadzorujące bezpieczeństwo banków: dyrektorzy i menedżerowie komórek bezpieczeństwa fizycznego oraz IT, compliance, audytu. W Forum Bezpieczeństwa Banków 2014 wzięło udział ponad 200 osób. W trakcie Forum odbyło się kilka sesji tematycznych, na których przedstawiono nowe oblicze przestępczości finansowej w oparciu o konkretne doświadczenia instytucji i firm oraz pokazano jak na przestrzeni kilkunastu lat zmieniła się problematyka bezpieczeństwa i audytu. Ponadto zaprezentowane zostały najnowsze narzędzia analityczne, rozwiązania i systemy IT wspierające instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania przestępstwom finansowym oraz atakom na zasoby teleinformatyczne.

Eksperci Quest Dystrybucja omówili największe zagrożenia dla bezpieczeństwa IT oraz zaprezentowali najnowsze rozwiązania informatyczne firmy Dell Software do ochrony danych i systemów IT. Przedstawiono modułowe narzędzia do zarządzania tożsamością i uprawnieniami – Dell One Identity, które pozwalają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa organizacji przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności z polityką bezpieczeństwa i obowiązującymi regulacjami.

Forum zakończyła debata „Dlaczego Wilk z Wall Street jest groźny dla bankowości?” z udziałem ekspertów bankowych i naukowców z różnych dziedzin, dotycząca problematyki odpowiedzialności banków i etyki biznesu oraz nowych zagrożeń bezpieczeństwa. Więcej informacji o Forum: www.alebank.pl/fbb

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Dyrektora Handlowego firmy Quest Dystrybucja – Roberta Głowackiego – na Forum Bezpieczeństwa Banków 2014