2018-04-23

Quest Firma Quest udostępniła najnowszą wersję Quest Rapid Recovery – rozwiązania do ochrony systemów, aplikacji i danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i cloud.

 

Quest Rapid Recovery to narzędzie, które automatyzuje i upraszcza proces tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania danych. Nowa wersja została ulepszona (m.in. w oparciu o uwagi użytkowników), zapewniając większe wsparcie dla nowych, stale ewoluujących technologii i spełniając wymagania klientów. Rozwiązanie posiada nowe funkcje, które wpływają na ułatwienie zarządzania środowiskiem Rapid Recovery, jednocześnie poprawiając ochronę aplikacji bazodanowych i ich odzyskiwanie.

 

 

Najważniejsze nowe funkcje Quest Rapid Recovery 6.2:

 

  • Integracja z Quest QorePortal (wcześniej znanym jako Quest Data Protection Portal): intuicyjna i prosta w obsłudze konsola zapewnia podgląd wszystkich procesów związanych z backupem i recovery. Centralne zarządzanie kopiami bezpieczeństwa realizowane jest z poziomu jednej konsoli opartej na chmurze, która pozwala na szybkie i łatwe sprawdzenie statusu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania.
  • Wsparcie Oracle: rozwiązanie oferuje możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa (nawet co pięć minut) i odzyskiwania baz danych Oracle 12c. W przypadku awarii umożliwia odzyskanie pełnej bazy danych w ciągu zaledwie kilku minut.
  • Bezagentowa ochrona aplikacji Microsoft: bez konieczności instalowania agenta narzędzie pozwala na tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych SQL Server oraz Microsoft Exchange znajdujących się na maszynach wirtualnych.
  • Zintegrowane przywracanie skrzynek pocztowych Microsoft Exchange: rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie zintegrowanego odzyskiwania skrzynek pocztowych bez potrzeby otwierania dodatkowej aplikacji.
  • Archiwum w chmurze: narzędzie zapewnia wsparcie platform Azure, AWS, Rackspace, OpenStack, a teraz także Amazon Glacier i Google.

 

Quest Rapid Recovery to zaawansowane i „przyjazne” dla administratora rozwiązanie, które dzięki opartej na chmurze konsoli pozwala zarządzać kopiami bezpieczeństwa i recovery za pośrednictwem dowolnego urządzenia przenośnego np. smartfona lub komputera stacjonarnego. W przypadku wystąpienia awarii systemu, Quest Rapid Recovery zapewnia ochronę wszystkich systemów, aplikacji i danych znajdujących się w organizacji, w chmurze czy w hybrydowym, wirtualnym środowisku. Nowa wersja usprawnia i automatyzuje zarządzanie procesami tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych bez wpływu na pracę użytkowników i zapewniając ciągłość działania organizacji.