2013-01-29

Quest Software (obecnie część Dell Software Group) został uznany przez Gartnera liderem rynku rozwiązań do Administrowania Użytkownikami i Provisioningu.

W raporcie „Magic Quadrant for User Administration/Provisioning” opublikowanym pod koniec 2012 r., analitycy firmy Gartner ocenili i sklasyfikowali największych dostawców rozwiązań IAM (Identity and Access Management – zarządzanie tożsamością i dostępem) w zakresie provisioningu i administrowania kontami użytkowników.
Raporty opracowywane przez Gartnera – wiodącą firmę badawczą i analityczną, określają pozycje producentów w poszczególnych segmentach rynku w oparciu o kompletność ich wizji przedsiębiorstwa oraz zdolność do jej realizacji. Wyniki są przedstawiane w formie raportu „Magic Quadrant” (Magiczny Kwadrant), który obrazuje, w jakim stopniu firmy spełniają kryteria określone przez analityków Gartnera.

Quest Software został sklasyfikowany w kwadrancie Liderów, m.in. dzięki wysokiej ocenie wielokrotnie nagradzanego rozwiązania Quest One Identity Manager, które automatyzuje zarządzanie kontami użytkowników i kontrolę dostępu. Rozwiązanie pozwala usprawnić zarządzanie tożsamością i uprawnieniami, zapewniając osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności z polityką bezpieczeństwa i regulacjami. Przenosi ciężar zarządzania tożsamością i dostępem z IT do działów biznesowych, które dzięki Quest One Identity Manager w prosty sposób mogą:

  • zapewnić pracownikom odpowiedni poziom dostępu do aplikacji, platform, systemów i danych;
  • zarządzać tożsamością i dostępem bez kosztownej i czasochłonnej kastomizacji;
  • zautomatyzować nadawanie uprawnień bez konieczności skomplikowanego kodowania;
  • zarządzać zadaniami związanymi z cyklem życia tożsamości bez udziału IT;
  • dodać przepływ pracy (workflow), atestację i separację obowiązków do IAM.