2017-01-25

Quest udoskonala Spotlight on SQL Server. Nowa wersja narzędzia do monitoringu i diagnostyki SQL Server.

Quest udostępnił w styczniu br. zaktualizowaną wersję Spotlight on SQL Server Enterprise Edition – rozwiązania do monitoringu i diagnostyki środowiska SQL Server. W najnowszej wersji oznaczonej numerem 11.7.1 wprowadzono kilka ulepszeń wpływających na zwiększenie funkcjonalności oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb różnych użytkowników.

Spotlight on SQL Server oferuje administratorom baz danych w pełni zintegrowane możliwości monitoringu 24×7, diagnostyki i optymalizacji. Narzędzie zapewnia pełny obraz wszystkich komponentów i procesów mających wpływ na wydajność środowiska SQL Server. Intuicyjny interfejs użytkownika w graficzny sposób prezentuje aktualne przepływy danych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu, w łatwy sposób pozwalając znajdować i identyfikować obszary oraz elementy powodujące spadek wydajności.

Spotlight1 Spotlight2

Zaktualizowany Spotlight on SQL Server Enterprise Edition zapewnia także wsparcie dla urządzeń mobilnych. Pozwala to administratorom zdalnie diagnozować krytyczne problemy wpływające na wydajność bazy danych bezpośrednio z laptopa, smartfonu lub tabletu.

W najnowszej wersji Spotlight on SQL Server Enterprise Edition ulepszono monitoring i diagnostykę połączeń z ponad 2000 aktywnych sesji. Wprowadzono nową funkcję Connection Views, która pozwala na monitorowanie instancji SQL Server w grupach. Ponadto funkcja Spotlight Reports zastąpiła dotychczasowy komponent Spotlight Views, oferując więcej możliwości w obszarze analiz i raportowania.

W Spotlight on SQL Server zastosowano wielowymiarowe analizy obciążenia, które pozwalają na szybką diagnostykę problemów oraz wykrywanie ich przyczyn. Dodatkowo gdy wydajność odbiega od wstępnie ustalonych zakresów progowych, rozwiązanie wysyła użytkownikom zautomatyzowane alerty, które informują o wąskich gardłach systemów oraz innych potencjalnych zagrożeniach. Szczegółowa diagnostyka wydajności jest możliwa zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w ujęciu historycznym. Dane diagnostyczne są w sposób ciągły zbierane oraz przechowywane w bazie repozytorium Playback umożliwiając ich późniejsze przeglądanie i analizowanie.

Rozwiązanie Spotlight on SQL Server było wielokrotnie wyróżniane przez użytkowników i ekspertów branży IT (m.in. nagroda „Best of TechEd”) ze względu na wysoką jakość oraz innowacyjne możliwości w zakresie monitorowania i szczegółowej diagnostyki SQL Server w środowisku fizycznym, wirtualnym oraz w chmurze.

Najnowsza wersja Spotlight on SQL Server Enterprise Edition 11.7.1 dostępna jest w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.