2017-03-3

W lutym br. firma Quest udostępniła najnowsze wersje dwóch rozwiązań LiteSpeed for SQL Server oraz Foglight for Databases (for SQL Server i for Oracle).

LiteSpeed for SQL Server to szybkie i elastyczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Pozwala administratorom DBA na pełną kontrolę i zoptymalizowanie procesów backupu i recovery. Zastosowana przez Quest technologia szybkiej kompresji Fast Compression umożliwia zredukowanie miejsca zajmowanego przez backup bazy danych aż do 85% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami do wykonywania skompresowanych kopii zapasowych. Ponadto LiteSpeed skraca do minimum czas potrzebny na wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz umożliwia szybkie i efektywne odtworzenie danych SQL Server.

 

Oprócz pełnego wsparcia SQL Server 2016 najnowsza wersja LiteSpeed 8.5 wyróżnia się wieloma usprawnieniami, które pozwalają uprościć, przyspieszyć i zwiększyć wydajność backupów SQL Server. Najważniejsze z nich to:

Łatwiejsze odtwarzanie baz danych do różnych instancji SQL Server – nowy LiteSpeed pozwala wybrać serwer źródłowy w kreatorze przywracania, dzięki czemu można łatwiej wyszukać odpowiednie pliki kopii zapasowych przed przywróceniem ich do różnych instancji SQL Server.

– Optymalizacja wydajności dla operacji Object Level Recovery – wprowadzono poprawki wpływające na zwiększenie szybkości odtwarzania pojedynczych obiektów (Object Level Recovery). Proces ten jest teraz wielowątkowy i umożliwia przetwarzanie równoległe.

Poprawa skalowalności operacji Transaction Log Reader – wprowadzono ulepszenia skalowalności i wydajności procesu czytania logu transakcyjnego (Transaction Log Reader). Operacje te są teraz wielowątkowe.

Ulepszenie zautomatyzowanego przywracania – dodano opcję Restore Verify Only, która pozwala na weryfikację plików kopii zapasowych bez konieczności pełnego przywrócenia bazy danych.

Dodatkowe wsparcie Cloud – dodano wsparcie dla kilku regionów Amazon S3, wsparcie autentykacji IAM Roles w Amazon EC2 oraz wsparcie Azure Cold Storage.

 

Quest udostępnił również najnowszą wersję rozwiązania przeznaczonego do monitorowania wydajności środowiska IT: Foglight for Databases (for SQL Server oraz for Oracle). Narzędzie z poziomu jednej konsoli zapewnia administratorom szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w zasoby i procesy środowiska SQL lub Oracle (w zależności od wersji rozwiązania). Foglight oferuje unikalne możliwości w obszarze monitorowania wydajności, jak np. proaktywny monitoring w czasie rzeczywistym, przechwytywanie, odtwarzanie i analiza sesji w 360-stopniowym widoku z perspektywy biznesowej, IT i użytkowników końcowych czy przegląd danych historycznych.

Najważniejsze ulepszenia w nowej wersji Foglight to:

Wskazówki modułu Performance Investigator (PI) – w pełni zautomatyzowany mechanizm, który analizuje bazę danych identyfikując problemy z wydajnością. Dodatkowe wskazówki zawierają szczegółowe opisy wykrytych nieprawidłowości oraz praktyczne porady, które pomagają administratorom w szybkim rozwiązaniu problemów wydajnościowych.

Zautomatyzowane analizy Performance Investigator (PI) – moduł PI dostarcza szczegółowe analizy wydajności w czasie rzeczywistym – Activity Highlights, które dostarczają informacje o najistotniejszych obszarach (użytkownicy, programy, zapytania itp.) wpływających na wydajność wybranego zasobu w analizowanym przedziale czasowym.

Konfigurowalny ekran (dashboard) baz danych SQL Server – Foglight umożliwia teraz konfigurację wysokiej dostępności dla każdej bazy danych, włączając ostatnią kopię zapasową na serwerze lustrzanym (jeśli taka istnieje).

Kartridże Cassandra i MongoDB – w nowej wersji Foglight zostały one zintegrowane z globalnym widokiem baz danych.

 

Nowe wersje LiteSpeed for SQL Server (wersja 8.5) oraz Foglight for SQL Server i Foglight for Oracle (wersja 5.7.5.35) są już dostępne w ofercie Quest Dystrybucja Sp. z o.o.