2017-10-10

Toad DevOps Toolkit to najnowszy produkt w ofercie rozwiązań bazodanowych firmy Quest. Nowy zestaw narzędzi integruje i automatyzuje zmiany w bazie danych w ramach procesów DevOps ciągłej integracji (CI – ang. Continuous Integration) i ciągłego dostarczania (CD – ang. Continuous Delivery). Rozwiązanie Toad DevOps Toolkit zostanie udostępnione pod koniec października br. Jesienią zadebiutują również nowe wersje dwóch innych popularnych rozwiązań Quest: Toad for Oracle 2017 R2 – rozwiązanie do zarządzania bazami danych przeznaczone dla programistów, administratorów i analityków oraz SharePlex 9.1 – narzędzie do replikacji baz danych.

 

Organizacje chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność coraz częściej wdrażają strategie DevOps. Dzięki przyjęciu metodyki typu Agile w zespołach informatycznych, DevOps ustanawia nową kulturę i środowisko współpracy, pozwalające na tworzenie, testowanie i wdrażanie oprogramowania w sposób ciągły, szybki i niezawodny. Procesy DevOps mogą się jednak „załamać” w przypadku, kiedy aktualizacje aplikacji wymagają zmian w bazie danych. Wynika to ze specyfiki zarządzania bazami danych ze względu na ich złożoność, proces rozwoju oraz wrażliwe dane. Ponadto w rozwoju baz danych często brakuje odpowiedniego testowania kodu, przeglądów i kontroli źródła, a także możliwości integracji z procesami automatyzacji buildów – wszystkie te elementy są kluczowe w zapobieganiu błędom wpływającym na systemy produkcyjne.

 

Nowe rozwiązanie Toad DevOps Toolkit usuwa w przepływach pracy DevOps wszystkie bariery związane z wdrażaniem zmian w bazie danych oraz aplikacjach. Pomaga również zautomatyzować wiele ważnych i krytycznych zadań związanych z rozwojem bazy danych.

 

Toad DevOps Toolkit pozwala programistom i administratorom DBA na:

  • Testowanie PL/SQL w oparciu o wcześniej zdefiniowane wymagania. Funkcja Code Tester pomaga testować funkcjonalność kodu w celu zapewnienia spełnienia wymagań jakości – od automatycznego procesu tworzenia, poprzez ciągłą integrację (CI), aż po wdrożenie.
  • Przeprowadzanie przeglądów statycznych kodu. Code Analysis zapewnia automatyczny sposób określenia minimalnego poziomu jakości podczas testowania kodu w celu spełnienia odpowiednich standardów kodowania i utrzymania.
  • Porównywanie i synchronizację między źródłowymi i docelowymi bazami danych oraz generowanie skryptów do synchronizacji. Rozwiązanie zapewnia integralność schematów, danych i baz danych podczas wdrażania zmian w różnych typach baz danych oraz generuje skrypty pozwalające na automatyczne wdrożenie zmian wersji (build artifacts)
  • Przeniesienie zmian (build artifacts) do docelowego środowiska bazodanowego w celu zobrazowania statusu sukces/niepowodzenie (success/failure). Wykonywanie skryptu upraszcza proces wprowadzania zmian.
  • Integrację z dostępnymi narzędziami Continuous Integration (ciągłej integracji) i Continuous Delivery (ciągłego dostarczania). Toad DevOps Toolkit można w prosty sposób zintegrować z popularnymi narzędziami m.in.: Jenkins, Bamboo i Maven.

 

Oprócz nowego rozwiązania Toad DevOps Toolkit, firma Quest udostępni w październiku br. najnowszą wersję Toad for Oracle – popularnego narzędzia do tworzenia i zarządzania bazą danych Oracle.

 

Nowe funkcje Toad for Oracle 2017 R2 to m.in.:

  • Powiadomienia o statusie Pass/Fail w ramach przeglądów kodu w Code Analysis w celu zapewnienia jakości kodu;
  • Ulepszone funkcje porównywania i synchronizacji wielu schematów, obejmujące opcje z migawkami lub bez nich w celu zwiększenia wydajności;
  • Zmodernizowany interfejs REST API, który stanowi część rozwiązania do testowania Benchmark Factory i pomaga zautomatyzować testy wydajności w ramach przepływów pracy CI/CD.

Toad for Oracle 2017 R2 zapewni także wsparcie dla Toad DevOps Toolkit, umożliwiając zautomatyzowanie wprowadzania zmian w bazie danych w ramach przepływów pracy DevOps.

 

Pod koniec bieżącego roku firma Quest zaktualizuje również inne znane i popularne rozwiązanie do replikacji, migracji i integracji baz danych – SharePlex. Nowa wersja narzędzia umożliwi administratorom DBA szybką synchronizację danych pomiędzy bazami Oracle bez wpływu na działalność biznesową organizacji. Rozwiązanie SharePlex w wersji 9.1 zaoferuje nowy graficzny interfejs użytkownika i zapewni jeszcze bezpieczniejszą i prostszą replikację w środowisku hybrydowym.