2017-06-21

Quest wprowadza SharePlex 9.0.  Nowa wersja narzędzia do replikacji baz danych ze wsparciem dla SQL Server.

 

Quest udostępnił najnowszą wersję SharePlex 9.0 – rozwiązania do replikacji, migracji i integracji baz danych. Zaktualizowane narzędzie zapewnia teraz pełne wsparcie dla SQL Server, umożliwiając replikację w czasie rzeczywistym z SQL Server do innych baz danych zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Rozwiązanie SharePlex umożliwia organizacjom replikację bazy danych Oracle już od ponad dziesięciu lat. Narzędzie to w tym okresie było niejednokrotnie ulepszane, dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów i nowych technologii.

W przeprowadzonym w bieżącym roku badaniu ankietowym, klienci Quest wskazali Oracle i SQL Server jako najważniejsze platformy bazodanowe wybierane przez ich organizacje i mające największe znaczenie dla działania krytycznych aplikacji w takich obszarach biznesowych jak finanse, CRM czy HR. Respondenci badania Quest wykazali jednak zaniepokojenie możliwymi zakłóceniami i przestojami podczas migracji do nowych baz danych oraz zachowaniem dostępności aplikacji. Ich zdaniem przerwy takie wpłyną negatywnie na bieżące procesy biznesowe. Dlatego we wdrażaniu nowych systemów bazodanowych istotne jest zastosowanie dodatkowych narzędzi informatycznych, takich jak SharePlex, które umożliwią replikację bazy danych bez zakłócania funkcjonowania organizacji.

 

 

SharePlex pozwala osiągnąć wysoką dostępność, skalowalność i integrację danych dzięki replikacji w czasie rzeczywistym baz danych lokalnie, w chmurze i hybrydowych.

Najnowsza wersja SharePlex wspiera teraz SQL Server i zapewnia replikację bazy danych Oracle i SQL Server, umożliwiając migrację do MySQL, Sybase ASE, Oracle, SQL Server, Azure SQL Database, PostgreSQL, AuroraDB, Amazon RDS, JMS (Java Message Service), Kafka, Teradata i SAP HANA, a także najnowszej, aktualnie certyfikowanej bazy danych Oracle 12C R2.

Rozwiązanie SharePlex zapewnia biznesową ciągłość działania krytycznych aplikacji dzięki replikacji baz danych bez wpływu na pracę użytkowników końcowych (ZeroIMPACT). SharePlex redukuje ryzyko przestojów w projektach migracji bazy danych Oracle – Postgres lub MySQL. Nowa wersja narzędzia posiada teraz rozszerzone wsparcie dla baz danych typu open-source (MySQL / Aurora DB) jako miejsca docelowego migracji z Oracle. Ponadto rozwiązanie SharePlex wspiera inicjatywy z obszaru IoT (Internet of Things), dostarczając funkcje zarządzania replikacją w sieci IPv4 / IPv6. Nowa wersja umożliwia też replikowanie danych z baz danych Oracle do systemu przesyłania wiadomości Kafka w formacie JSON.
SharePlex 9.0 to kompletne narzędzie do replikacji baz danych, które posiada też szereg dodatkowych funkcji jak np. monitoring, rozwiązywanie konfliktów, porównywanie danych czy synchronizacja.

Firmy i instytucje coraz częściej są zainteresowane nowymi technologiami i ich wdrożeniem. Quest wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stale udoskonala swoje produkty (m.in. SharePlex), które zapewniają organizacjom wydajne i niezawodne funkcjonowanie krytycznych obszarów IT.