2014-10-29

Urządzenie Dell SonicWALL SuperMassive E10800 uzyskało najwyższe wyniki w niezależnym teście firewalli nowej generacji (NGFW) przeprowadzonym przez laboratorium badawcze NSS Lab. Rozwiązanie już trzeci rok z rzędu otrzymało ocenę „Rekomendowane” z wynikiem 97,9% skuteczności zabezpieczeń i zostało wyróżnione jako jedna z najlepszych na rynku zapór sieciowych nowej generacji.

 

NSS Labs to niezależna instytucja badająca skuteczność rozwiązań bezpieczeństwa IT. Znana jest z przeprowadzania badań i wszechstronnych testów produktów oraz dostarczania wiarygodnych analiz dotyczących rynku bezpieczeństwa informatycznego.
W ogłoszonych w październiku br. wynikach testów firewalli nowej generacji (NGFW), rozwiązanie Dell SonicWALL SuperMassive E10800 z systemem SonicOS 6.0 pokazało, że jest w stanie zablokować 97,9% wszystkich możliwych ataków, w tym 96,4% ataków wymierzonych w aplikacje na serwerach oraz 99,1% w aplikacje klienckie. Urządzenie zdobyło maksymalną ilość punktów w czterech kategoriach: stabilność i niezawodność, firewall, kontrola aplikacyjna oraz rozpoznanie tożsamości użytkowników. W przeprowadzonych testach wysoko oceniono wydajność i skuteczność ochrony, a także niski wskaźnik TCO (całkowity koszt posiadania), który dla Dell SonicWALL SuperMassive E10800 wyniósł 15,46 USD (TCO Per Protected-Mbps). Ponadto rozwiązanie wyróżniało się dużą skalowalnością i przepustowością na poziomie 16 Gbps (to więcej niż zapewnia producent – 12 Gbps).

Dell SonicWALL SuperMassive to platformy zapory sieciowej nowej generacji (NGFW) przeznaczone dla dużych sieci. Urządzenia tej serii oferują skuteczne, skalowalne i kompleksowe zabezpieczenie działające z multigigabitową prędkością. Model Dell SonicWALL SuperMassive E10800 oparty jest na wydajnej architekturze wielordzeniowej i wykorzystuje opatentowaną przez firmę Dell technologię RFDPI (Reassembly-Free Deep Packet Inspection) – aparat jednoprzebiegowego zapobiegania zagrożeniom. Dzięki temu zapora Dell SonicWALL SuperMassive E10800 wykrywa i blokuje zagrożenia zanim przedostaną się do sieci, bez wpływu na spadek jej wydajności.

Urządzenie Dell SonicWALL SuperMassive E10800 posiada zaawansowany system operacyjny SonicOS. Funkcje zapory sieciowej i systemu zapobiegania włamaniom (IPS) zostały połączone, co pozwala na wymianę informacji o zagrożeniach (w odróżnieniu od rozwiązania z osobną zaporą sieciową i systemem zapobiegania włamaniom). Ponadto bezproblemowa integracja z serwerami uwierzytelniania umożliwia szczegółowe zarządzanie przepustowością i zapewnia większe możliwości sterowania aplikacjami roboczymi. Dell SonicWALL SuperMassive E10800 posiada intuicyjny interfejs użytkownika i skonsolidowaną konsolę zarządzania oraz oferuje proste tworzenie raportów – wszystko to upraszcza administrowanie zaporą i wpływa na obniżenie całkowitego kosztu posiadania.