2018-04-5

Quest, globalny dostawca oprogramowania narzędziowego wspierającego zarządzanie IT, odnotował w ostatnich miesiącach znaczny wzrost popularności produktów do zarządzania bazami danych. Od początku bieżącego roku aż o 51% wzrosła liczba codziennie aktywnych użytkowników narzędzi Quest do zarządzania bazami danych (w oparciu o dane telemetryczne).

Systemy bazodanowe stanowią jeden z podstawowych i najważniejszych elementów współczesnych systemów informatycznych. Quest posiada duże doświadczenie w dostarczaniu narzędzi bazodanowych, które pomagają administratorom DBA zarządzać ciągle zmieniającym się ekosystemem baz danych. Od początku działalności firma koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań do zarządzanie bazami danych, replikacji i monitorowania wydajności. Produkty te pomagają administratorom baz danych (DBA), programistom i zespołom IT w usprawnieniu procesów DevOps i obsługi nowoczesnych środowisk bazodanowych.

 

Dedykowane do eliminowania wąskich gardeł DevOps

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności i przyspieszenia rozwoju aplikacji organizacje coraz częściej wdrażają strategie DevOps oraz przepływy pracy. Dla specjalistów baz danych oznacza to nowe wyzwania związane z zapewnieniem wsparcia DevOps. Dlatego pod koniec ubiegłego roku Quest udostępnił Toad DevOps Toolkit – nowe rozwiązanie, które usuwa w przepływach pracy DevOps wszystkie bariery związane z wdrażaniem zmian w bazie danych oraz aplikacjach. Narzędzie pomaga programistom i administratorom w utrzymaniu wydajności, jakości i niezawodności, przy jednoczesnym wprowadzeniu funkcji bazy danych Oracle do procesu ciągłej integracji. Najważniejsze funkcje Toad DevOps Toolkit to m.in. testowanie PSL/SQL, statyczne sprawdzanie kodu, porównywanie schematów i danych oraz wykonywanie skryptów. Rozwiązanie zapewnia również łatwą integrację z narzędziami automatyzacji DevOps, w tym Jenkins, i Bamboo.

 

Zarządzanie bazami danych open source

W odpowiedzi na wzrost liczby wdrożeń systemów zarządzania bazami danych typu open source (OSDBMS) i zapotrzebowanie na narzędzia do obsługi tych środowisk, Quest zaprezentował na początku 2018 r. nową wersję Toad Edge. Jest to rozwiązanie, które pomaga zespołom programistycznym w tworzeniu i rozwoju aplikacji bazodanowych, a administratorom DBA w zarządzaniu bazami danych typu open source, które zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność. Jednak na rynku wciąż brakuje kompleksowych narzędzi do tworzenia i zarządzania tymi systemami bazodanowymi. Toad Edge wypełnia tę lukę, dostarczając organizacjom zestaw narzędzi do efektywnego tworzenia, zarządzania i utrzymywania baz danych open source.

Firma Quest rozwija również linię produktów Foglight for Databases oferując dodatkowe możliwości monitorowania wydajności w środowiskach MySQL i PostgreSQL. Fogliht z poziomu jednej konsoli zapewnia administratorom szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w zasoby i procesy środowiska IT. Oferuje unikalne możliwości w obszarze monitorowania wydajności, jak np. proaktywny monitoring w czasie rzeczywistym, przechwytywanie, odtwarzanie i analiza sesji w 360-stopniowym widoku z perspektywy biznesowej, IT i użytkowników końcowych czy przegląd danych historycznych. Foglight for Databases wspiera MySQL i PostgreSQL lokalnie, jak i w różnych wdrożeniach w chmurze, w tym Amazon RDS, Amazon Aurora, Microsoft Azure DBaaS, a także IaaS.

 

Wspomaganie zarządzania w środowiskach hybrydowych

Quest posiada także szeroki pakiet rozwiązań bazodanowych, które pomagają administratorom, programistom i analitykom danych zarządzać hybrydowymi środowiskami bazodanowymi. Najważniejsze z nich to:

  • SharePlex – rozwiązanie do replikacji, migracji i integracji baz danych. Obsługuje replikację Oracle i Microsoft SQL Server do docelowych baz danych w chmurze i on-premises. Nowe obsługiwane bazy danych obejmują Microsoft Azure, AWS i AuroraDB. Rozwiązanie pozwala organizacjom wykorzystującym Amazon Web Services (AWS) na szybką i niezawodną replikację baz danych do i z chmury, bez przestojów i utraty danych. Rozwiązanie jest już dostępne na platformie Amazon Marketplace.
  • Toad Data Point i Toad Central Intelligence – rozwiązania dla analityków danych, które zapewniają szerokie możliwość łączenia danych ze wszystkich platform i źródeł – relacyjnych, nierelacyjnych, lokalnych i w chmurze. Narzędzia te oferują rozbudowane funkcje wizualnego budowania zapytań, importu/eksportu i integracji danych, analizowania oraz raportowania. Usprawniają pracę grupową i procesy udostępniania danych oraz umożliwiają mapowanie danych pochodzących ze źródeł systemów Business Intelligence.
  • Rozszerzone wsparcie Microsoft SQL Server – Quest stale udoskonala swoje produkty bazodanowe wprowadzając ulepszenia, które pomagają administratorom DBA zarządzać, optymalizować i monitorować środowiska SQL Server. Z nowych funkcji warto wspomnieć o monitorowaniu wydajności SQL Server w systemie Linux (Spotlight on SQL Server Enterprise), obsłudze przepływów pracy DevOps w rozszerzeniu Spotlight on Microsoft SQL Server Management Studio czy wsparciu SQL Server 2016 i Microsoft Team Foundation Server 2015 Version Control w nowej wersji Toad for SQL Server.

 

Zweryfikowane przez klientów

Z rozwiązań Quest korzysta ponad 100 000 firm i instytucji na całym świecie, a pozytywne opinie klientów są potwierdzeniem dużego zaangażowania firmy w rozwój innowacyjnych i najlepszych w swojej klasie produktów. Quest został niedawno sklasyfikowany na liście 100 Najlepszych Dostawców Oprogramowania 2018 (Best Software Companies 2018) oraz w Top 50 Najlepszych Firm Oferujących Oprogramowanie dla Przedsiębiorstw (Best Enterprise Software Companies).

Rankingi powstały w oparciu o analizę zweryfikowanych recenzji produktów wystawionych przez klientów na platformie G2 Crowd.

W serwisie G2 Crowd jest ponad 120 recenzji rozwiązania bazodanowego Toad, które ma wysoką średnią ocenę zadowolenia klientów 4.4 (na 5) i od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród administratorów DBA i programistów. Podobnie jak Toad Worldportal społeczności użytkowników Toad, który w marcu br. przekroczył liczbę 675 000 członków. Toad World zapewnia administratorom DBA i programistom dostęp do zasobów, narzędzi i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania rozwiązania Toad. Od 1 marca 2017 r. do 1 marca 2018 r. portal miał 4 miliony unikalnych odwiedzin z 235 krajów. W tym czasie pobrano także 120 000 oprogramowania w wersji freeware.

Współczesne zespoły IT stoją w obliczu rosnącej presji ze strony biznesu, który wymaga od nich zarządzania coraz większą liczbą aplikacji i źródeł danych, oczekując jednocześnie zapewnienia najwyższego poziomu wydajności. Dlatego już od ponad 30 lat rozwiązania bazodanowe Quest pomagają zautomatyzować i uprościć zarządzanie różnymi platformami bazodanowymi, wspierając przy tym rozwój organizacji i wpływając na wzrost ich konkurencyjności na rynku.