spotlight_oracle

 

Spotlight on Oracle jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań Dell Software, które w wyjątkowy sposób pozwala zwizualizować aktywność i pracę środowiska bazodanowego.

Produkt pokazuje problemy wydajnościowe w środowisku Oracle, Oracle RAC, a także Exadata w czasie rzeczywistym, co pozwala bardzo szybko wyszukać i wyeliminować „wąskie gardła” systemów. Pozwala zminimalizować nieplanowane przestoje, rozszerzyć posiadaną wiedzę na temat aktywności i wydajności baz danych oraz udostępnia wgląd w procesy bazodanowe włączając w to Oracle RAC (interconnect, klaster, węzły).

Dzięki wydłużeniu czasu pracy bazy bez przestojów i redukcji kosztów działu IT, narzędzie to umożliwia szybki zwrot z poniesionej inwestycji.