tpam

 

Dell One Privileged Password Manager zapewnia bezpieczne i zgodne z regulacjami zarządzanie hasłami do kont współdzielonych, administracyjnych i krytycznych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa oraz mechanizmy delegowania i rozliczania dostępu do kont uprzywilejowanych, bezpieczny „sejf” chroniący hasła dostępu do systemów uprzywilejowanych.

Dell One Privileged Session Manager zapewnia pojedynczy punkt dostępu do chronionych systemów z poziomu, z którego możliwe jest monitorowanie, rejestrowanie oraz archiwizowanie sesji. Umożliwia on wykonywanie określonych poleceń oraz automatyczne rozłączanie sesji po osiągnięciu określonego limitu czasowego, możliwość kontrolowania jakie polecenia mogą być wykonywane w trakcie uprzywilejowanej sesji oraz rejestrowanie, archiwizowanie i odtwarzanie uprzywilejowanych sesji.

Urządzenia Privileged Password/Access Manager (TPAM) są bezpieczne, skalowalne i preinstalowane, pozwalają na szybkie dodawanie nowych użytkowników, nowych systemów i nowych kont, z wykorzystaniem mechanizmów automatycznego wykrywania.