2015-07-24

Rozwiązania Dell KACE zostały umieszczone w Kwadrancie Challengers w opracowanym przez firmę Gartner raporcie „Magic Quadrant for Client Management Tools”[1].

Analitycy firmy Gartner ocenili największych dostawców CMT (Client Management Tools) i oferowane przez nich rozwiązania do zarządzania stacjami klienckimi. Wyniki zostały przedstawione w formie raportu „Magic Quadrant for Client Management Tools”1, w którym urządzenia Dell KACE otrzymały wysokie oceny i zostały sklasyfikowane w Kwadrancie Challengers. Rozwiązania CMT automatyzują zadania administracyjne takie jak: wdrożenie systemów operacyjnych, instalacja oprogramowania, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, czy zarządzenie aktualizacjami. Według Gartnera, popularyzacja cloud computing, urządzeń mobilnych i BYOD (Bring Your Own Device) wpływa na rozwój tych narzędzi i ich funkcjonalności. Dla wielu organizacji usprawnienie zarządzania stacjami roboczymi przy pomocy rozwiązań typu Client Management jest podstawowym działaniem, które ma zmniejszyć koszty eksploatacji sprzętu komputerowego, poprawić produktywność użytkowników oraz pomóc zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność środowiska IT.

Wyróżnione w raporcie Dell KACE to wszechstronne i łatwe w użyciu urządzenia do kompleksowego zarządzania systemami na różnych platformach – począwszy od pierwszej instalacji nowych programów, czy wdrożenia systemów operacyjnych, poprzez inwentaryzację sprzętu lub oprogramowania oraz bieżącą administrację, aż do wycofania systemu z użycia. Urządzenia Dell KACE są często wykorzystywane w sektorach takich jak: edukacja, lokalne i centralne jednostki samorządowe, służba zdrowia, usługi finansowe, produkcja. Rozwiązania Dell KACE są dostępne zarówno jako urządzenia fizyczne, jak i wirtualne. Są elastyczne, łatwe do wdrożenia i proste w obsłudze.

Rozwiązania Dell KACE z serii K (K1000, K2000) dostępne są w ofercie firmy Quest Dystrybucja – Value Added Dystrybutora oraz jedynego autoryzowanego Partnera Wsparcia Technicznego (Support Providing Partner) firmy Dell Software w Polsce.

 


 

Raporty opracowywane przez Gartnera – wiodącą firmę badawczą i analityczną, określają pozycje producentów w poszczególnych segmentach rynku w oparciu o kompletność wizji przedsiębiorstwa oraz zdolność do jej realizacji. Wyniki są przedstawiane w formie raportu „Magic Quadrant” (Magiczny Kwadrant), który obrazuje, w jakim stopniu firmy spełniają kryteria określone przez analityków Gartnera.

Magic Quadrant/Magiczny Kwadrant jest chroniony prawami autorskimi przez firmę Gartner i jest wykorzystywany za jej zgodą. Raport Magic Quadrant stanowi graficzne odzwierciedlenie sytuacji panującej w danym okresie na rynku określonych produktów i obrazuje, w jakim stopniu dostawcy tych rozwiązań spełniają kryteria zdefiniowane przez specjalistów firmy Gartner. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług wyszczególnionych w „magicznym kwadrancie” i nie doradza użytkownikom korzystania wyłącznie z oferty producentów z najwyższymi ocenami. Magic Quadrant jest wyłącznie narzędziem badawczym, a prezentowane w nim informacje nie są wytycznymi do działania. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

 

[1] Gartner, Magic Quadrant for Client Management Tools, Kevin Knox, Terrence Cosgrove, 11.06.2015