2019-08-8

Cyfrowa rewolucja nadeszła. A wraz z nią nowe technologie, które wypierają tradycyjne rozwiązania IT. Cyfrowa transformacja to obecnie jeden z najważniejszych trendów, który nieodwołalnie zmienia sposób prowadzenia biznesu i dotyka już praktycznie każdego obszaru naszego życia i pracy. Proces ten daje zupełnie nowe możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw, ale zmienia też ich dotychczasowy sposób funkcjonowania oraz niesie ze sobą wyzwania, którym muszą sprostać współczesne organizacje.

 

Cyfrowa transformacja – nowe możliwości i zagrożenia

Cyfrowa rzeczywistość i nowoczesne rozwiązania technologiczne zmieniają sposób prowadzenia biznesu, kluczowe procesy czy struktury organizacyjne. To ogromna szansa na rozwój, zwiększenie konkurencyjności czy zdobycia nowych obszarów rynku. Jednak to także  ogromne wyzwanie dla każdej organizacji. Zależność biznesu od IT, rosnąca liczba zagrożeń cyberbezpieczeństwa czy nowe wymagania regulacyjne i prawne (RODO, NIS, PSD2) powodują, że współczesne organizacje muszą być „elastyczne”, aby szybko przystosowywać się do dynamicznie zmieniającego się rynku, nowych wyzwań i zagrożeń. Cyfrowa transformacja to proces, który zakłada bycie gotowym na wprowadzenie zmian i wykorzystanie nowych możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania IT.

 

Zmieniamy się dla Klientów

Podobnie jak zmienia się IT i biznes, zmieniają się też oczekiwania firm i instytucji. W dobie transformacji cyfrowej, która wymusza od organizacji szybkiego wprowadzania zmian i wdrażania nowych technologii, klienci coraz częściej oczekują od dostawców zagwarantowania dopasowania technologii do specyfiki działania organizacji i nowej cyfrowej rzeczywistości. Quest Dystrybucja Sp. z o.o. – znana wcześniej jako wyłączny przedstawiciel i dystrybutor produktów firmy Quest Software w Polsce – od początku swojej działalności koncentrowała się na potrzebach klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu (zaufało nam już ponad tysiąc firm reprezentujących wszystkie sektory gospodarki) oraz naszemu zespołowi specjalistów oferujemy naszym Klientom pełne wsparcie w najważniejszych obszarach technicznych i biznesowych.

 

Nowi partnerzy i produkty

Naszym celem jest dostarczanie narzędzi informatycznych, które pomagają rozwiązywać problemy współczesnych organizacji, tak aby mogły odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości i stawić czoło współczesnym zagrożeniom. Dlatego w ostatnim okresie nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami: CA Technologies/Broadcom, Sasa Software, InfoBay, Secret Double Octopus oraz ApiOmat – producentami nowoczesnych rozwiązań w obszarach DevOps i cyberbezpieczeństwa, które ułatwiają wykorzystanie szans jaką niesie cyfrowa transformacja oraz zapobiegają nowym i niebezpiecznym zagrożeniom.


Dzięki tym zmianom możemy obecnie zaoferować naszym Klientom innowacyjne i do tej pory niedostępne na polskim rynku rozwiązania informatyczne, które lepiej, efektywniej i bardziej kompleksowo zaspokajają ich potrzeby w takich obszarach jak: zarządzanie bazami danych i infrastrukturą IT, monitorowanie systemów, bezpieczeństwo informatyczne, zarządzanie tożsamością i dostępem, automatyzacja procesów w zakresie operacji IT oraz zabezpieczanie komunikacji. Możemy teraz zaoferować naszym klientom rozwiązania, które umożliwią sprostanie wyzwaniom związanym z cyfrową transformacją w każdym obszarze prowadzenia biznesu, zapewnią bezpieczeństwo na nieosiągalnym dotąd poziomie, a także pozwolą dostosować się do nowych wymagań regulacyjnych i prawnych.

 

Quest Dystrybucja nadal będzie ściśle współpracować ze swoimi tradycyjnymi i wieloletnimi partnerami – Quest Software i One Identity – podnosząc poziom partnerstwa ze statusu Dystrybutor do ekskluzywnego poziomu Platinum Plus.

 

Również w przyszłości planujemy wprowadzanie do naszej oferty nowych i innowacyjnych rozwiązań informatycznych, tak aby sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów, jak również szybko zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości.