Wprowadzenie metodyki DevOps do tworzenia i utrzymania oprogramowania pozwala na zautomatyzowanie tego procesu, a także na zwiększenie produktywności i efektywności zespołów. Jednak do efektywnego przeprowadzania procesów ciągłej integracji, dostarczania oraz wdrażania aplikacji konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych. Narzędzia te usprawniają i automatyzują wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kodu, wprowadzaniem zmian, przeprowadzaniem testów, czy wdrażaniem i dostarczaniem oprogramowania.  Rozwiązania te pozwalają efektywnie modernizować oferowane usługi, dzięki wykorzystaniu informacji zwrotnej od użytkowników, szybkiemu wprowadzaniu zmian i dostosowywaniu oprogramowania do zmieniających się potrzeb rynkowych. To wpływa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i większą satysfakcję klientów.


 

  • TOAD – Najpopularniejsze rozwiązanie bazodanowe dla programistów, administratorów i analityków

Toad to jeden z najlepszych na rynku, kompleksowych zestawów narzędzi do optymalizacji i zarządzania bazami danych. Pozwala stworzyć wysokiej jakości kod w rekordowo krótkim czasie, zapewnia maksymalną wydajność bazy danych i ułatwia żmudne analizy danych. Rozwiązanie umożliwia maksymalizację inwestycji w technologie danych poprzez umożliwienie automatyzacji procesów i skrócenia czasu realizacji projektów prawie o połowę. Upraszcza przepływy pracy, automatyzuje częste lub powtarzalne procesy i minimalizuje ryzyko związane ze zmianami. Pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania nowych aplikacji, zmniejszając wpływ nieefektywnego kodu na produktywność, cykle rozwoju, wydajność i dostępność. To najlepsze na rynku narzędzie dla profesjonalistów, z którego już od ponad 20 lat korzystają miliony użytkowników – programiści, administratorzy i analitycy.

 

Rozwiązanie SharePlex umożliwia organizacjom replikację bazy danych bez wpływu na pracę użytkowników końcowych (ZeroIMPACT), zapewniając przy tym biznesową ciągłość działania aplikacji o znaczeniu krytycznym. Pozwala osiągnąć wysoką dostępność skalowalność i integrację danych dzięki replikacji w czasie rzeczywistym baz danych lokalnie, w chmurze i hybrydowych. Rozwiązanie zapewnia replikację bazy danych Oracle i SQL Server na następujące platformy docelowe: Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, Amazon AWS, SAP HANA, JMS, Kafka i inne. SharePlex to kompletne narzędzie do replikacji baz danych, które posiada też szereg dodatkowych funkcji jak np. monitoring, rozwiązywanie konfliktów, porównywanie danych czy synchronizacja.


 

ApiOmat to platforma, która eliminuje wszystkie przeszkody w transformacji cyfrowej organizacji i zapewnia infrastrukturę oraz narzędzia do digitalizacji i wprowadzenia nowoczesnego modelu biznesowego. Od szybkiego prototypowania i integracji w przedsiębiorstwie, poprzez operacje IT i analitykę użytkownika – ApiOmat zapewnia możliwość skalowania i zarządzania usługami realizowanymi z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych lub przez Internet.


 

  • API Management  – Kompleksowe zarządzanie cyklem życia API i mikroserwisów

Interfejsy API i mikroserwisy są kluczowymi elementami budującymi platformy cyfrowe, które łączą aplikacje, programistów i dane, zapewniają lepsze doświadczenia użytkowników i

unowocześniają modele biznesowe. API Management umożliwia budowę skalowanego środowiska o wysokiej dostępności i wydajności.  Pozwala tworzyć, zabezpieczyć, dostarczać i zarządzać pełnym cyklem życia interfejsów API i mikrousług. Daje sprawność i elastyczność startupów każdemu przedsiębiorstwu i dba o to, aby każda organizacja mogła maksymalnie wykorzystać nowe możliwości dzięki nowoczesnej architekturze aplikacji. Rozwiązanie umożliwia zarządzania pełnym cyklem życia API w procesie tworzenia oprogramowania. Wprowadza też dodatkową warstwę zabezpieczeń na poziomie API dla aplikacji.

 

To skalowalne rozwiązanie do klasy Enterprise, które w efektywny sposób pomaga przedsiębiorstwom wykonywać i optymalizować proces wdrażania oprogramowania. CDA umożliwia koordynację i skrócenie czasu uruchomienia aplikacji, umożliwiając bezobsługowe wdrożenie /zero-touch/ od etapu projektowania po produkcję. Moduł ten pozwala organizacjom zbudować podstawy Continuous Delivery dla dowolnych systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. CDA pozwala na automatyzację wdrożenia dzięki koordynacji wykorzystywanych narzędzi i promocję kodu aplikacji od środowisk rozwojowych aż po produkcyjne. Pomaga organizacjom w adresowaniu  najbardziej krytycznych elementów procesów DevOps oraz umożliwia praktyczne zastosowanie Continuous Delivery w pełnym cyklu życia aplikacji. Rozwiązanie to pozwala skrócić cykle wydań aplikacji, a także zwiększyć operacyjność biznesową i technologiczną.  Dzięki uproszczeniu i standaryzacji procesów wydań aplikacji istotnie redukuje liczbę błędów podczas implementacji zmian. CDA automatyzuje proces wdrażania i utrzymania aplikacji w środowiskach infrastruktury fizycznej, wirtualnej i chmurowej. To jedna z najbardziej elastycznych i skalowalnych technologii automatyzacji, co potwierdzają liczne nagrody i raporty firm analitycznych t.j. Gartner i Forrester.

 

Rozwiązanie pozwala przyspieszyć proces tworzenia i dostarczania aplikacji i poprawiać jej jakość. Wpływa też na zmniejszenie kosztów i ryzyka związanych z dostarczaniem aplikacji oraz pozwala skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek. Service Virtualization symuluje niedostępne systemy w całym cyklu życia oprogramowania, umożliwiając programistom, testerom oraz zespołom zajmującym się integracją i wydajnością równoległą pracę w celu szybszego dostarczania niezawodnych aplikacji. Rozwiązanie wpływa na przyspieszenie czasu cyklu wydania oprogramowania, zwiększa jego jakość i wpływa na obniżenie kosztów infrastruktury środowiska testowego.

 

Test Data Manager to rozwiązanie, którego potrzebują organizacje, aby nieustannie dostarczać najwyższej jakości aplikacje. Pozwala na zautomatyzowanie i rozwiązanie jednego z najbardziej zasobo- i czasochłonnych problemów związanych z Continuous Delivery: tworzenie, utrzymywanie i provisioning danych testowych niezbędnych do testowania zmieniających się aplikacji. Test Data Manager w unikalny sposób łączy elementy podzbiorów danych, maskowania, syntezy, klonowania i generowania danych na żądanie, aby umożliwić zespołom testującym sprostanie potrzebom organizacji w zakresie agile. Ponadto może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z prywatnością i zgodnością z przepisami (m.in. RODO). Funkcja wykrywania i profilowania produktu (Discovery and Profiling) pozwala na identyfikację danych osobowych PII (Personally Identifiable Information) w wielu źródłach danych.

 

BlazeMeter jest jedną z wiodących platform testowania obciążenia i wydajności. Umożliwia zespołom ds. rozwoju i kontroli jakości przeprowadzanie skalowalnych i ciągłych testów dla wszystkich aplikacji – od aplikacji internetowych i mobilnych po mikroserwisy i interfejsy API. Zapewnia kontrolę wydajności na każdym etapie ciągłego dostarczania oprogramowania. Pozwala na pisanie testów w języku DSL (Domain Specific Language), aby generować i błyskawicznie uruchamiać testy funkcjonalne i wydajnościowe przy użyciu dowolnego narzędzia do testowania, np. JMeter.

 

Application Test to rozwiązanie przeznaczone do automatycznego testowania i sprawdzania nowoczesnych aplikacji internetowych oraz mobilnych wraz z interfejsami API, usługami sieciowymi i starszymi systemami zaplecza. Dostarcza platformę testową nie wymagającą znajomości kodowania, która umożliwia projektowanie i wykonywanie zautomatyzowanych testów jednostkowych, funkcjonalnych, regresyjnych, integracyjnych i wydajnościowych obejmujących zarówno nowoczesne, jak i starsze technologie. Dzięki Application Test można znacznie obniżyć koszty walidacji, poszerzyć zakres testów bez konieczności zwiększania zasobów i uprościć architekturę testowania, konsolidując liczbę narzędzi potrzebnych do przetestowania aplikacji.

 

powrót do początku strony