Złożoność współczesnej infrastruktury IT sprawia, że monitorowanie, diagnostyka i rozwiązywanie problemów wydajnościowych jest zadaniem trudnym i zajmującym administratorom dużo czasu. Zapewnienie stabilnego i wydajnego środowiska IT jest możliwe tylko przy zastosowaniu dodatkowych rozwiązań informatycznych, które automatyzują i upraszczają zarządzanie oraz pozwalają proaktywnie wykrywać i rozwiązywać problemy wydajnościowe. Dobrane do indywidualnych potrzeb organizacji narzędzia wpływają też na znaczne oszczędności czasu i ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT. Ponadto rozwiązania te umożliwiają spełnienie wymagań bezpieczeństwa i audytu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości biznesowej i wysokiej efektywności IT w przedsiębiorstwie.


 

 

CA Unified Infrastructure Management (CA UIM) to elastyczne i skalowalne rozwiązanie do zintegrowanego, zunifikowanego oraz dostosowanego do potrzeb organizacji zarządzania infrastrukturą IT. Posiada zaawansowane funkcje zarządzania, analizy i monitoringu, które są dobierane do indywidualnych potrzeb organizacji – w zakresie obsługi, szczegółowości, jak i wykorzystywanych mechanizmów (sieć, serwery, wirtualizacje, aplikacje, chmura, itp.). Zapewnia proaktywne i wydajne zarządzanie nowoczesną, chmurową i hybrydową infrastrukturą IT. CA UIM to jedyne rozwiązanie na rynku do monitorowania IT, które zapewnia inteligentną analitykę, kompleksową obsługę oraz otwartą, rozszerzalną architekturę.

 

CA Application Performance Manager (APM) to rozwiązanie do monitoringu oraz analizy funkcjonowania aplikacji w zakresie end-user experience, poziomu usług, dostępności, wydajności oraz funkcjonowania niezależnie od środowiska działania (fizyczne, wirtualne, chmurowe). Pozwala usprawnić funkcjonowanie aplikacji, a także wpływa na wzrost satysfakcji oraz lojalności użytkowników. Umożliwia uzyskanie pełnego obrazu wydajności aplikacji m.in. dzięki automatycznemu korelowaniu wielu źródeł danych z aplikacji do infrastruktury oraz śledzeniu transakcji. To skalowalne, ekonomiczne i łatwe w konfiguracji rozwiązanie jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcji pozwala zdiagnozować dokładną przyczynę problemów z wydajnością w API, transakcjach, wywołaniach kodu i bazach danych. Rozwiązanie obrazuje zależności aplikacji i automatycznie generuje mapy z wielowymiarowymi modelami danych, z użyciem dowolnej kombinacji atrybutów. Pozwala zobaczyć wpływ zmian (np. kodu lub atrybutu) na wydajność aplikacji oraz ujawnić, kiedy i dlaczego zmieniła się wydajność. Ponadto CA APM automatycznie i proaktywnie wykrywa wszelkie anomalie oraz usprawnia przepływy pracy.

 

Rozwiązanie zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w dane dotyczące zachowań i doświadczeń użytkowników (user experience). Umożliwia monitorowanie pełnej wydajności aplikacji – od mobilnych, przez urządzenia ubieralne (wearables) aż po systemy zaplecza, w tym mainframe i cloud. Pozwala dokładnie śledzić użycie aplikacji i rozwiązywać ewentualne problemy z jej funkcjonowaniem, zanim wpłyną na pracę użytkownika końcowego. Zaawansowana analityka aplikacji zapewnia stały i szczegółowy monitoring oraz pozwala mierzyć kluczowe wskaźniki wydajności. CA App Analytics korzysta także z zaawansowanej analityki awarii, aby szybko określić, które aplikacje mają problemy, na jakich platformach, urządzeniach czy wersjach. Rozwiązanie pokazuje również pełne metryki wydajności i pozwala dokładnie ustalić, czego dany problem dotyczy. CA App Analytics wpływa na lepsze doświadczenia użytkownika (user experience) i zwiększenie wydajności aplikacji.

 

powrót do początku strony