Złożoność współczesnej infrastruktury IT sprawia, że monitorowanie, diagnostyka i rozwiązywanie problemów wydajnościowych jest zadaniem trudnym i zajmującym administratorom dużo czasu. Zapewnienie stabilnego i wydajnego środowiska IT jest możliwe tylko przy zastosowaniu dodatkowych rozwiązań informatycznych, które automatyzują i upraszczają zarządzanie oraz pozwalają proaktywnie wykrywać i rozwiązywać problemy wydajnościowe. Dobrane do indywidualnych potrzeb organizacji narzędzia wpływają też na znaczne oszczędności czasu i ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT. Ponadto rozwiązania te umożliwiają spełnienie wymagań bezpieczeństwa i audytu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości biznesowej i wysokiej efektywności IT w przedsiębiorstwie.


 

 Active Administrator to kompletne i zintegrowane rozwiązanie, które pozwala uprościć i zautomatyzować zarządzanie Microsoft Active Directory (AD). Za pomocą jednej konsoli graficznej zapewnia pełną kontrolę kondycji, bezpieczeństwa, audytu, tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania usługi AD. Wypełnia braki w funkcjonalności natywnych narzędzi do zarządzania środowiskiem AD. Rozwiązanie posiada dodatkowe funkcje, które monitorują wydajność i dostarczają szczegółowych informacji diagnostycznych w przejrzystym graficznym interfejsie. Pozwala to administratorom na szybkie reagowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości i automatyzuje rozwiązywanie problemów wydajnościowych AD. Active Administrator znacznie szybciej od natywnych rozwiązań pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa i audytu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości biznesowej i wysokiej efektywności IT w przedsiębiorstwie.

 

  • Recovery Manager – Proste i skuteczne odzyskiwanie AD, Azure AD, Office 365 i Exchange

Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i szybkiego odzyskiwania danych Active Directory (AD), Azure AD i Office 365, Exchange i Exchange Online. Dzięki Recovery Manager można szybko odzyskać skrzynkę pocztową, obiekt AD, uprawnienia, pocztę e-mail lub plik. Rozwiązanie oferuje funkcjonalność, której nie zapewniają standardowe narzędzia oferowane przez Microsoft. Pozwala zmniejszyć ryzyko utraty danych w wyniku naruszenia bezpieczeństwa lub awarii oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości biznesowej organizacji. Wpływa również na przyspieszenie i usprawnienie przeprowadzania backup’u, zapewniając przy tym ciągłą dostępność danych oraz oferując możliwość współpracy z infrastrukturą tworzącą kopie bezpieczeństwa istniejącą już w firmie. Quest jest liderem, jeśli chodzi o błyskawiczne i zautomatyzowane odzyskiwanie krytycznych danych. Na całym świecie rozwiązanie Recovery Manager jest używane do zarządzania ponad 149 milionami kont!

 

  • GPOAdmin – Uproszczone zarządzanie i administracja Zasadami Grupy (Group Policy)

Zabezpieczenie kontrolerów domeny, serwerów i komputerów jest kluczowe dla zachowania zgodności z zasadami Group Policy. Nie jest to łatwe zadanie, jeśli nie posiada się odpowiednich narzędzi. Za pomocą GPOADmin można zautomatyzować najważniejsze zadania zarządzania Group Policy, redukując przy tym koszty i eliminując czasochłonne procesy wykonywane ręcznie. GPOADmin umożliwia szybkie i skuteczne administrowanie zmianami w obiektach Group Policy (GPO). Wspiera najlepsze praktyki zarządzania zmianami i umożliwia efektywne przeprowadzanie procesów zatwierdzania i zabezpieczania krytycznych danych.

 

Złożoność środowiska bazodanowego sprawia, że pojawia się coraz więcej źródeł problemów wydajnościowych. Dlatego automatyczne monitorowanie i analiza zebranych danych są bardzo ważnymi procesami zapewniającymi wydajność baz danych. Foglight pozwala łatwo i proaktywnie monitorować, analizować i diagnozować wiele środowisk bazodanowych oraz poprawiać ich wydajność. Dzięki prostemu mechanizmowi zbierania metryk i danych dotyczących obciążenia w czasie rzeczywistym zapewnia wgląd nie tylko w parametry wydajnościowe, ale również do danych niezbędnych do historycznej diagnostyki wydajności. Rozwiązanie oferuje unikalne możliwości w obszarze monitorowania wydajności, jak np. proaktywny monitoring w czasie rzeczywistym czy analiza sesji w 360-stopniowym widoku z perspektywy biznesowej, IT i użytkowników końcowych. Zaimplementowane porady i plany działania pomagają uzyskać najwyższą wydajność i ciągłość pracy systemów, ułatwiając jednocześnie pracę administratorów. Foglight pozwala na uproszczenie zarządzania i szybkie, proaktywne rozwiązywanie problemów z wydajnością we współczesnych środowiskach bazodanowych.

 

Foglight Hybrid Data Center Performance Management optymalizuje konfigurację, wydajność i wykorzystanie chmury, hypervisorów, maszyn wirtualnych (VM) i pamięci masowej, aby zapewnić niezawodne i wydajne działanie całej infrastruktury hybrydowej. Funkcje raportowania w czasie rzeczywistym oraz analizy danych historycznych umożliwiają świadome podejmowanie decyzji i zapewniają krytyczny wgląd w przyszłe potrzeby organizacji w zakresie zajętości zasobów. Rozwiązanie umożliwia zautomatyzowanie, zoptymalizowanie i prognozowanie zasobów dla VMware, Hyper-V, Azure, AWS i serwerów fizycznych. Dzięki Foglight można wyeliminować niewykorzystane zasoby, zaplanować zajętość i obniżyć koszty. Rozwiązanie pozwala monitorować takie aplikacje, jak Microsoft Active Directory, Exchange i Office 365, a także całą fizyczną i zwirtualizowaną pamięć masową.

 

  • Migration Manager – Migracja ZeroIMPACT do Active Directory, Exchange, SharePoint i Office 365

Narzędzie umożliwia przeprowadzenie migracji bez wpływu na pracę użytkowników końcowych (ZeroIMPACT). Pozwala na wykonanie przedmigracyjnych analiz, które zmniejszają ryzyko związane z migracją oraz zapewniają bezproblemowe współistnienie różnych środowisk w czasie migracji. Ponadto przyspiesza i ułatwia migrację oraz pozwala utrzymać ciągłość i wydajność procesów biznesowych. Niezależnie od tego, czy uaktualniamy starszą platformę, migrujemy na nową czy przechodzimy do chmury, Migration Manager może pomóc w łagodzeniu ryzyka i wyeliminowaniu wpływu migracji na użytkowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sprawdzonej metodologii migracji, rozwiązania Quest pomogły w migracji ponad 86 milionów użytkowników Active Directory (AD) oraz 68 milionów skrzynek pocztowych Exchange i Office 365.


 

CA Unified Infrastructure Management (CA UIM) to elastyczne i skalowalne rozwiązanie do zintegrowanego, zunifikowanego oraz dostosowanego do potrzeb organizacji zarządzania infrastrukturą IT. Posiada zaawansowane funkcje zarządzania, analizy i monitoringu, które są dobierane do indywidualnych potrzeb organizacji – w zakresie obsługi, szczegółowości, jak i wykorzystywanych mechanizmów (sieć, serwery, wirtualizacje, aplikacje, chmura, itp.). Zapewnia proaktywne i wydajne zarządzanie nowoczesną, chmurową i hybrydową infrastrukturą IT. CA UIM to jedyne rozwiązanie na rynku do monitorowania IT, które zapewnia inteligentną analitykę, kompleksową obsługę oraz otwartą, rozszerzalną architekturę.

 

CA Application Performance Manager (APM) to rozwiązanie do monitoringu oraz analizy funkcjonowania aplikacji w zakresie end-user experience, poziomu usług, dostępności, wydajności oraz funkcjonowania niezależnie od środowiska działania (fizyczne, wirtualne, chmurowe). Pozwala usprawnić funkcjonowanie aplikacji, a także wpływa na wzrost satysfakcji oraz lojalności użytkowników. Umożliwia uzyskanie pełnego obrazu wydajności aplikacji m.in. dzięki automatycznemu korelowaniu wielu źródeł danych z aplikacji do infrastruktury oraz śledzeniu transakcji. To skalowalne, ekonomiczne i łatwe w konfiguracji rozwiązanie jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcji pozwala zdiagnozować dokładną przyczynę problemów z wydajnością w API, transakcjach, wywołaniach kodu i bazach danych. Rozwiązanie obrazuje zależności aplikacji i automatycznie generuje mapy z wielowymiarowymi modelami danych, z użyciem dowolnej kombinacji atrybutów. Pozwala zobaczyć wpływ zmian (np. kodu lub atrybutu) na wydajność aplikacji oraz ujawnić, kiedy i dlaczego zmieniła się wydajność. Ponadto CA APM automatycznie i proaktywnie wykrywa wszelkie anomalie oraz usprawnia przepływy pracy.

 

Rozwiązanie zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w dane dotyczące zachowań i doświadczeń użytkowników (user experience). Umożliwia monitorowanie pełnej wydajności aplikacji – od mobilnych, przez urządzenia ubieralne (wearables) aż po systemy zaplecza, w tym mainframe i cloud. Pozwala dokładnie śledzić użycie aplikacji i rozwiązywać ewentualne problemy z jej funkcjonowaniem, zanim wpłyną na pracę użytkownika końcowego. Zaawansowana analityka aplikacji zapewnia stały i szczegółowy monitoring oraz pozwala mierzyć kluczowe wskaźniki wydajności. CA App Analytics korzysta także z zaawansowanej analityki awarii, aby szybko określić, które aplikacje mają problemy, na jakich platformach, urządzeniach czy wersjach. Rozwiązanie pokazuje również pełne metryki wydajności i pozwala dokładnie ustalić, czego dany problem dotyczy. CA App Analytics wpływa na lepsze doświadczenia użytkownika (user experience) i zwiększenie wydajności aplikacji.

 

powrót do początku strony